Diensten

Bij Auris werken experts in taal en communicatie. Onze dienstverlening bestaat uit het doen van spraak- taal en gehooronderzoek, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante dienstverlening in het regulier onderwijs, ambulante behandeling in de kinderopvang of in het gezin en intensieve zorg op onze behandelgroepen. Hieronder een overzicht van al onze diensten.

Lees voor
Online spraak-/taalspreekuur
Alle Behandelingen tot 12 jaar

Online spraak-/taalspreekuur

Tweemaal per week biedt Auris een online spraak-/taalspreekuur. Dit spreekuur is er voor logopedisten, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten/intern begeleiders en medewerkers van een consultatiebureau met kinderen van 0 tot 12 jaar.

Auris Taalexpress
Alle Ondersteuning onderwijs

Auris Taalexpress

Wil je weten hoe je leerlingen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) nog beter kunt ondersteunen? Als expertiseorganisatie laten we je graag zien hoe je hen in het regulier onderwijs kunt ondersteunen. De Auris Taalexpress ontwikkelde hiervoor korte video's. In deze video's beantwoorden we vragen van een leerkracht en laten zien hoe je dit kunt toepassen in de klas.

FF luisteren
Alle Behandelingen tot 12 jaar

FF luisteren

FF luisteren is een werkboek voor leerlingen die doof of slechthorend zijn. Samen met hun leraar of ambulant begeleider kunnen ze met dit werkboek aan de slag.

Spraakpoli
Audiologisch Centrum Behandelingen tot 12 jaar

Spraakpoli

Heeft uw kind moeite met het maken van een aantal klanken en heeft de behandeld logopedist ondersteuning nodig? Dan kan de logopedist ondersteuning aanvragen bij de Spraakpoli van het Audiologisch Centrum.

Tinnitus en hyperacusis
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Tinnitus en hyperacusis

Het Audiologisch Centrum biedt voorlichting en begeleiding aan mensen met tinnitus- en hyperacusisklachten.

Omgaan met auditieve en/of communicatieve problemen
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Omgaan met auditieve en/of communicatieve problemen

De cursus 'Spraakafzien en Communicatieve vaardigheden' is bedoeld voor slechthorenden, hun partners en/of familieleden. Spraakafzien is het onbewust letten op de mond, het gezicht en de lichaamshouding om de ander beter te begrijpen.

Hoortoestellen onderzoek
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Hoortoestellen onderzoek

Een hoortoestel is een kleine geluidversterker. Het is een hulpmiddel om beter te horen. Het Audiologisch Centrum doet gehooronderzoek en hoortoestelcontrole.

Spraak-, taal- en ontwikkelingsonderzoek
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Spraak-, taal- en ontwikkelingsonderzoek

Kinderen die niet of niet duidelijk praten kunnen onderzocht worden op het Audiologisch Centrum in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

Gehooronderzoek bij volwassenen
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Gehooronderzoek bij volwassenen

Volwassenen met gehoorverlies kunnen op het Audiologisch Centrum in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom worden onderzocht.

Gehooronderzoek bij kinderen
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Gehooronderzoek bij kinderen

Kinderen met gehoorverlies kunnen op het Audiologisch Centrum in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom worden onderzocht.

Cursusprogramma kinderen en jongeren
Alle Cursussen

Cursusprogramma kinderen en jongeren

Speciaal ontwikkelde cursussen voor kinderen en jongeren vanaf groep 5.

Cursusprogramma ouders
Meerdere Cursussen

Cursusprogramma ouders

Programma speciaal gericht op ouders van een kind dat doof of slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis heeft.

Cursusprogramma professionals
Alle Cursussen

Cursusprogramma professionals

Via ons cursuscentrum delen wij onze expertise rondom TOS en doof- en slechthorendheid.

Ambulante behandeling in gezinnen
Alle Behandelingen tot 18 jaar

Ambulante behandeling in gezinnen

Auris ondersteunt ouders met ambulante behandeling in de thuissituatie. Auris Ambulante behandeling in gezinnen is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, hun ouders en het hele gezin.

Voortgezet speciaal onderwijs
Meerdere Speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Biedt begeleiding op de reguliere school onvoldoende ondersteuning? Dan kan een kind (tijdelijke) ondersteuning krijgen op het speciaal onderwijs van Auris.

Speciaal onderwijs
Meerdere Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Biedt begeleiding op de reguliere school onvoldoende ondersteuning? Dan kan een kind (tijdelijke) ondersteuning krijgen op het speciaal onderwijs van Auris.

Speciaal onderwijs D/SH
Meerdere Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs D/SH

In Rotterdam en Utrecht biedt Auris speciaal onderwijs aan voor kinderen die doof of slechthorend zijn. Er wordt tweetalig onderwijs gegeven. Dat wil zeggen dat de lessen in zowel het Nederlands als in de Nederlandse Gebarentaal zijn.

Behandelgroep voor dove en slechthorende kinderen
Meerdere Behandelingen tot 12 jaar

Behandelgroep voor dove en slechthorende kinderen

Auris behandelgroep voor dove en slechthorende kinderen is er voor kinderen van 1 tot 5 jaar die doof of slechthorend zijn.

Behandelgroep voor kinderen met een TOS
Meerdere Behandelingen tot 12 jaar

Behandelgroep voor kinderen met een TOS

Auris behandelgroep TOS is er voor kinderen van 1 tot 5 jaar met een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Naschoolse behandelgroep
Meerdere Behandelingen tot 12 jaar

Naschoolse behandelgroep

In Amersfoort, Bergen op Zoom, Goes, Haarlem, Leiden en Tilburg biedt de naschoolse behandelgroep STAP extra hulp aan kinderen van 6 t/m 12 jaar met een TOS of die doof of slechthorend zijn.

Ambulante behandeling in de kinderopvang en bij gastouders
Alle Behandelingen tot 12 jaar

Ambulante behandeling in de kinderopvang en bij gastouders

Kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis of kinderen die doof of slechthorend zijn, kunnen wij op locatie behandelen.

Krachttraining
Alle Behandelingen tot 18 jaar

Krachttraining

Krachttraining is een kortdurende, oplossingsgerichte, kortdurende behandeling bij sociaal-emotionele problematiek.

Ambulante dienstverlening vo en mbo
Alle Ondersteuning onderwijs

Ambulante dienstverlening vo en mbo

Ambulante dienstverlening vo en mbo is er voor leerlingen vanaf 12 jaar op het voortgezet onderwijs of mbo en hun leerkracht.

Ambulante dienstverlening po
Alle Ondersteuning onderwijs

Ambulante dienstverlening po

Ambulante dienstverlening is er voor leerlingen van 4 tot 12 jaar en hun leerkracht in het po. De leerling krijgt dan ondersteuning van Auris op de eigen school.

Consultatie & advies kinderopvang
Alle Consultatie & advies

Consultatie & advies kinderopvang

Auris Consultatie & advies is er voor kinderen tot 4 jaar die naar de kinderopvang of een gastgezin gaan.

Consultatie & advies onderwijs
Alle Consultatie & advies

Consultatie & advies onderwijs

Consultatie & advies in het onderwijs is er voor leerkrachten en begeleiders van leerlingen vanaf 4 jaar in het primair en speciaal basis onderwijs, vo en mbo.