Online spraak-/taalspreekuur

Tweemaal per week biedt Auris een online spraak-/taalspreekuur. Dit spreekuur is er voor logopedisten, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten/intern begeleiders en medewerkers van een consultatiebureau met kinderen van 0 tot 12 jaar.

Lees voor

U kunt bij het online spreekuur terecht als u vragen heeft of een casus wilt voorleggen over de spraak-/taalontwikkeling of het gehoor van een kind. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen over kinderen die moeilijk verstaanbaar zijn of weinig woorden lijken te kennen. Sommige kinderen uiten regelmatig frustratie of het valt op dat ze vaak in conflict komen met leeftijdsgenoten.

Het spraak-/taalspreekuur kan in zo’n geval uitkomst bieden. Het is een snelle en laagdrempelige manier om van gedachten te wisselen met de experts van Auris Zorg.  Het kan voldoende zijn om een paar handvatten te krijgen hoe het kind het beste kan worden begeleid. Soms blijkt dat een doorverwijzing nodig is. Het spreekuur is gratis, makkelijk in te plannen en kan anoniem.

Aanmelden en vragen

Met dit formulier kunt u een afspraak inplannen op maandag tussen 15.00 en 17.00 uur of op donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur. Een afspraak duurt 20 minuten en vindt online plaats via Teams. Wilt u meerdere casussen bespreken? Plan dan ook meerdere afspraken in. Heeft u een korte vraag of vragen over het aanmeldproces voor onderzoek, onderwijs, ondersteuning of behandeling? Dan kunt u terecht bij het Aanmeldpunt van Auris.