• ouders
 • Informatie over aanmelding en behandeling

Informatie over aanmelding en behandeling

Lees voor

1. Vragen of zorgen

Heeft u vragen of zorgen over de taalontwikkeling, spraak of het gehoor van uw kind? Hoe eerder een taalontwikkelingsstoornis wordt opgemerkt, hoe beter een kind geholpen kan worden. Blijf niet zitten met uw twijfels. Ga naar uw huisarts of het consultatiebureau. Als het nodig is kunnen zij u doorverwijzen naar een medisch specialist of een Audiologisch Centrum.

 

Werkt u met jonge kinderen?

 

Werkt u in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of gastouder), dan kunt u een Consultatie & Advies aanvragen. Hiervoor is toestemming van ouders nodig.

2. Verwijzing

Wanneer heeft uw kind recht op zorg van Auris? Eerst moet een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of doof- of slechthorendheid vastgesteld zijn. Bij jonge kinderen kan een TOS nog niet altijd met zekerheid worden vastgesteld. Daarom spreken we bij jonge kinderen vaak van een vermoeden van een TOS. Voor het vaststellen van (een vermoeden van) een TOS is onderzoek nodig door een medisch specialist of een audiologisch centrum. Dit onderzoek vindt plaats op verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts of jeugdarts. De medisch specialist of audioloog kan na het vaststellen van de diagnose doorverwijzen voor behandeling. Is er voor uw kind al eerder een diagnose taalontwikkelingsstoornis of doof- of slechthorendheid vastgesteld? En is er niets veranderd in de situatie van uw kind? Dan mag ook de huisarts of jeugdarts doorverwijzen voor behandeling.

3. Aanmelden

Heeft u een verwijsbrief voor zorg van Auris gekregen? U kunt zich dan aanmelden bij het aanmeldpunt van Auris. Dat doet u via de knop aanmelden. Er is voldoende informatie nodig om zeker te weten welke behandeling uw kind nodig heeft. Alle informatie wordt opgeslagen in een Elektronisch Cliënt Dossier.

 

U kunt bij de aanmelding aangeven welke locatie uw voorkeur heeft. U kunt hier kijken welke behandellocaties Auris heeft.

4. Beoordelen

Zijn er voldoende gegevens? Dan bekijkt het Aanmeldpunt welke behandeling het beste past bij de behoefte van u en uw kind. Is besloten dat Auris Zorg de beste oplossing is? Het Aanmeldpunt geeft dan een zorgbesluit af voor

 • ambulante behandeling,
 • behandeling op een behandelgroep of
 • behandeling op een Spraakpoli.

5. Besluiten

Het aanmeldpunt geeft dit zorgbesluit door aan u. En ook aan de zorglocatie van uw voorkeur. Die locatie neemt binnen een week contact met u op. Tijdens schoolvakanties kan dit langer duren.

6. Kennismaking

Een medewerker van Auris Zorg neemt contact met u op om het vervolg te bespreken. U kunt dan ook vragen stellen. U krijgt dan ook een schatting van hoelang het duurt voordat de zorg kan starten.


Auris biedt meerdere vormen van behandeling:

 • Consultatie & Advies

  Bij Consultatie & Advies komt iemand van Auris langs in de klas, in de kinderopvang of bij de gastouder. Diegene brengt de de situatie en problematiek in kaart en geeft advies en tips om het kind te stimuleren. Professionals kunnen dit aanvragen met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

  Lees meer
 • Ambulante behandeling

  Bij ambulante behandeling zijn verschillende behandelaars betrokken. Het is hun vak om kinderen te behandelen die TOS hebben of doof of slechthorend zijn.

  Lees meer
 • Naschoolse behandelgroep

  Kinderen die doof/slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, hebben soms ook sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Deze kinderen kunnen terecht bij de naschoolse behandeling STAP.

  Lees meer
 • Peuterbehandelgroep

  Auris heeft twee soorten behandelgroepen. Behandelgroepen voor kinderen die doof/slechthorend zijn en kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis.

  Lees meer
 • Ouder-kind groep ‘Taal doe je samen’

  De ouder-kindgroep is onderdeel van de behandeling in de peuterbehandelgroepen. Soms gebruiken we het ook in de ambulante behandeling tijdens het wachten op de start van de behandeling. Auris bespreekt samen met ouders of dit aanbod ingezet kan worden.

  Lees meer
 • Spraakpoli

  Uw kind (tussen de 4 en 8 jaar) spreekt klanken niet goed uit en is hierdoor moeilijk verstaanbaar. Uw kind is in behandeling bij een logopedist en deze logopedist wil graag tijdelijk hulp van Auris krijgen. Om de behandelend logopedist en u als ouder te helpen komt u met uw kind op de Spraakpoli. Hier vindt uitgebreid spraakonderzoek en een kortdurend behandeltraject plaats. Er wordt uitgezocht wat uw kind helpt om verstaanbaarder te spreken. U komt hiervoor (maximaal) 7 keer op locatie. Wilt u meer weten over de inhoud van de behandeling lees dan verder in onderstaande folders.

  Lees meer