Lees voor

Naschoolse behandelgroep

Kinderen die doof/slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, hebben soms ook sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Deze kinderen kunnen terecht bij de naschoolse behandeling STAP.

Kinderen die doof/slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, hebben soms ook sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met

 • het maken van vriendjes,
 • samen spelen,
 • hun mening geven,
 • voor zichzelf opkomen,
 • conflicten oplossen,
 • omgaan met gevoelens.

U ziet dat uw kind problemen heeft thuis en op school. Daarom maakt u zich zorgen over de toekomst van uw kind. En u wilt daar iets aan doen.

Op school

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen die doof of slechthorend zijn, gaan naar het speciaal onderwijs of regulier onderwijs met of zonder ambulante begeleiding. Zij hebben vaak moeite om contacten te maken, met praten en het begrijpen van anderen. Op school wordt daar het nodige aan gedaan. Soms is er meer nodig om die problemen op te lossen.

Na school

Die hulp krijgt uw kind bij deelname aan de naschoolse behandelgroepen van Auris (STAP). Deze groep is bedoeld voor kinderen met een communicatieve beperking in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. De behandelgroepen van STAP bestaan uit gemiddeld 8 kinderen. Ze bieden een veilige omgeving in meerdere scholen van Auris. De kinderen komen twee of drie dagen in de week na schooltijd bij ons. STAP begint tussen 14.00 en 14.15 uur. Op sommige 3-daagse groepen eten we één dag per week met elkaar op STAP. Dan eindigt de dag om 18.30 uur. De andere dagen eindigen om 17.30 uur, de kinderen eten dan niet op STAP.

De doelen

Tijdens de behandeling werken we aan (persoonlijke) doelen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • sociale vaardigheid vergroten
 • spelvaardigheid verbeteren
 • zelfredzaamheid vergroten
 • communicatieve redzaamheid verbeteren
 • motoriek.

De behandeling is gericht op de doelen van het xind, met aandacht voor de totale ontwikkeling. Dat alles gebeurt stap voor stap. Het kind staat centraal. Er is tijdens de behandeling regelmatig contact met de school van uw kind.


Onze locaties voor naschoolse behandeling

Andere behandelingen

 • Ambulante behandeling

  Bij ambulante behandeling zijn verschillende behandelaars betrokken. Het is hun vak om kinderen te behandelen die TOS hebben of doof of slechthorend zijn.

  Lees meer
 • Peuterbehandelgroep

  Auris heeft twee soorten behandelgroepen. Behandelgroepen voor kinderen die doof/slechthorend zijn en kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis.

  Lees meer
 • Ouder-kind groep ‘Taal doe je samen’

  De ouder-kindgroep is onderdeel van de behandeling in de peuterbehandelgroepen. Soms gebruiken we het ook in de ambulante behandeling tijdens het wachten op de start van de behandeling. Auris bespreekt samen met ouders of dit aanbod ingezet kan worden.

  Lees meer
 • Spraakpoli

  Uw kind (tussen de 4 en 8 jaar) spreekt klanken niet goed uit en is hierdoor moeilijk verstaanbaar. Uw kind is in behandeling bij een logopedist en deze logopedist wil graag tijdelijk hulp van Auris krijgen. Om de behandelend logopedist en u als ouder te helpen komt u met uw kind op de Spraakpoli. Hier vindt uitgebreid spraakonderzoek en een kortdurend behandeltraject plaats. Er wordt uitgezocht wat uw kind helpt om verstaanbaarder te spreken. U komt hiervoor (maximaal) 7 keer op locatie. Wilt u meer weten over de inhoud van de behandeling lees dan verder in onderstaande folders.

  Lees meer