Lees voor

Ambulante behandeling

Bij ambulante behandeling zijn verschillende behandelaars betrokken: logopedisten, orthopedagogen, therapeuten, agogen. Het is hun vak om kinderen te behandelen die TOS hebben of doof of slechthorend zijn. Zij werken met behandelmethodes die goed werken. Dit is bewezen in de praktijk.

Soorten behandelingen

Binnen Auris kennen we een aantal soorten ambulante behandeling:

Welke vorm van ambulante behandeling zetten we in voor uw kind? Dat hangt af van de hulp die nodig is. Auris kan verschillende behandelingen tegelijk inzetten. Of na elkaar, net wat er nodig is. Per kind is er één plan, dit noemen we een behandelplan. Hierin staan de doelen van de behandeling. Deze doelen beoordelen we regelmatig.

Ambulante behandeling in gezinnen

Een ambulant behandelaar in het gezin komt bij u thuis. Samen met u bekijken jullie wat er thuis nodig is om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. De ambulant behandelaar werkt samen met u aan het verbeteren van de communicatie vaardigheden van uw kind. Zo draagt u zelf ook bij aan de behandeling van uw kind. Samen met u stelt de ambulant behandelaar behandeldoelen op. Die doelen passen bij uw kind en bij uw gezinssituatie. Daarnaast geeft zij informatie over de TOS en/of de doof- of slechthorendheid en biedt waar nodig cursussen aan.

Ambulante behandeling in de kinderopvang

Een ambulant behandelaar van Auris bezoekt regelmatig de reguliere peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de gastouder. Dit gaat altijd in overleg. Auris richt zich bij de behandeling op het kind en op de pedagogisch medewerker. De behandelaar geeft geen individuele logopedie, meestal gebeurt dit in een logopediepraktijk. Tijdens de behandeling leren de pedagogisch medewerkers hoe zij zich kunnen aanpassen aan het taalniveau van het kind. Daarnaast leren zij hoe ze de communicatie tussen het kind en de andere kinderen in de groep kunnen aanmoedigen en stimuleren.

Krachttraining

Auris geeft krachttraining aan kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar. Krachttraining is een behandeling bij sociaal-emotionele problemen die komen door TOS of de doof- of slechthorendheid. Deze behandeling is individueel, duurt kort en is erop gericht om het kind sociaal emotioneel te versterken. Als kind of jongere ontdek je bij deze behandeling in een veilige omgeving waar je eigen kracht ligt. Hierdoor kan uw kind de stoornis beter accepteren. Krachttraining helpt uw kind beter voor zichzelf op te komen en vergroot zijn of haar zelfvertrouwen.


Onze locaties voor Ambulante behandelingen

Andere behandelingen

 • Naschoolse behandelgroep

  Kinderen die doof/slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, hebben soms ook sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Deze kinderen kunnen terecht bij de naschoolse behandeling STAP.

  Lees meer
 • Ouder-kind groep ‘Taal doe je samen’

  De ouder-kindgroep is onderdeel van de behandeling in de peuterbehandelgroepen. Soms gebruiken we het ook in de ambulante behandeling tijdens het wachten op de start van de behandeling. Auris bespreekt samen met ouders of dit aanbod ingezet kan worden.

  Lees meer
 • Peuterbehandelgroep

  Auris heeft twee soorten behandelgroepen. Behandelgroepen voor kinderen die doof/slechthorend zijn en kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis.

  Lees meer
 • Spraakpoli

  Uw kind (tussen de 4 en 8 jaar) spreekt klanken niet goed uit en is hierdoor moeilijk verstaanbaar. Uw kind is in behandeling bij een logopedist en deze logopedist wil graag tijdelijk hulp van Auris krijgen. Om de behandelend logopedist en u als ouder te helpen komt u met uw kind op de Spraakpoli. Hier vindt uitgebreid spraakonderzoek en een kortdurend behandeltraject plaats. Er wordt uitgezocht wat uw kind helpt om verstaanbaarder te spreken. U komt hiervoor (maximaal) 7 keer op locatie. Wilt u meer weten over de inhoud van de behandeling lees dan verder in onderstaande folders.

  Lees meer