Consultatie & advies

Werkt u als leraar of in de kinderopvang en heeft een kind in de groep ernstige spraak-, taal- of gehoorproblemen? Dan kunt u bij Auris een consultatie aanvragen voor een kind in de klas, in de kinderopvang of bij de gastouder. Een medewerker van Auris beantwoordt telefonisch uw vragen, of komt op school om de situatie en problematiek in kaart te brengen. Bovendien krijgt u advies en tips hoe u het kind kan stimuleren. Zo zorgen we samen voor een optimale ontwikkeling. Voor het aanvragen van Consultatie & Advies is toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig.

Lees voor

3 voorbeelden

Mondelinge taal stimuleren

Mondelinge taal stimuleren

Leerkracht Jolanda merkt dat er nauwelijks mondelinge interactie is tussen haar en leerling Mark. Ze vraagt een consultatie aan bij Auris. Een medewerker van Auris komt meekijken en geeft Jolanda concrete tips voor in de klas. Zo kan zij Mark stimuleren om te communiceren.

Mondelinge taal

Mondelinge taal

Freek is intern begeleider in het speciaal basisonderwijs. Hij ziet dat leerling Theo niet op woorden kan komen en verhalen warrig vertelt. Theo is dromerig en vertoont clownesk gedrag. Freek vraagt Auris om advies, omdat hij vermoed dat de spraak- en taalontwikkeling van Theo een rol speelt.. Auris adviseert een TOS-onderzoek en geeft adviezen voor in de klas.

Introvert of slechthorend?

Introvert of slechthorend?

Peuterleidster Lisa maakt zich zorgen om Marlies. Ze is erg in zichzelf gekeerd en pikt de verhaaltjes niet op. Auris kijkt mee. Het advies: het voorlezen met plaatjes ondersteunen. De ouders krijgen van Auris het advies om een gehooronderzoek aan te vragen.

Aanvragen?

Aanvragen?

Vraag gerust een Consultatie & Advies aan.
U heeft hiervoor toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig.

Aanvragen C&A onderwijs Aanvragen C&A zorg
Stel je vragen tijdens het Spraak-/taalspreekuur

Stel je vragen tijdens het Spraak-/taalspreekuur

Auris Zorg heeft een online spreekuur voor professionals. Bent u logopedist, werkt u in de kinderopvang of bij een consultatiebureau? En heeft u vragen over de spraak-/taalontwikkeling of het gehoor van een kind? Dan kunt u daarover van gedachten wisselen met de experts van Auris Zorg. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen over kinderen die moeilijk verstaanbaar zijn of weinig woorden lijken te kennen. Het spraak-taal spreekuur kan in zo’n geval uitkomst bieden. Het is een snelle en laagdrempelige manier om van gedachten wisselen.  Het kan voldoende zijn om een paar handvatten te krijgen hoe het kind het best kan worden begeleid. Soms blijkt dat een doorverwijzing nodig is. Het spreekuur is gratis, makkelijk in te plannen en kan anoniem.

Met dit formulier kunt u een afspraak inplannen. Een afspraak duurt 15 minuten per casus en vindt online plaats via Teams.

Meer informatie
Vervolgtraject nodig?

Vervolgtraject nodig?

Soms is meer ondersteuning nodig. Als dit zo is, geeft Auris advies over een eventueel vervolgtraject. Zo’n advies kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorstel voor:

  • Auris ambulante behandeling op een kinderopvanglocatie;
  • Auris ambulante behandeling in gezinnen;
  • het aanvragen van een plaatsing in een Auris behandelgroep;
  • een onderwijsarrangement vanuit Auris op de reguliere school;
  • het aanvragen van een plaatsing op een Auris-school voor speciaal onderwijs.

De aanvraag voor een vervolgtraject loopt via het Auris Aanmeldpunt.

Vragen?

Vragen?

Heeft u nog vragen over Consultatie & Advies? Neem dan contact op met het aanmeldpunt in de regio.

Aanmeldpunt Contactformulier
Meer informatie over aanmelding en behandeling?

Meer informatie over aanmelding en behandeling?

Er zijn meerdere stappen in het proces van aanmelding en behandeling. En we bieden meerdere vormen van behandeling. Wilt u meer weten?

Informatie over aanmelding en behandeling