Consultatie & advies

Werkt u als leraar of in de kinderopvang en heeft een kind in de groep ernstige spraak-, taal- of gehoorproblemen? Dan kunt u bij Auris een consultatie aanvragen voor een kind in de klas, in de kinderopvang of bij de gastouder. Een medewerker van Auris komt langs en brengt vervolgens de situatie en problematiek in kaart. Bovendien krijgt u advies en tips hoe u het kind kan stimuleren. Zo zorgen we samen voor een optimale ontwikkeling. Voor het aanvragen van Consultatie & Advies is toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig.

Lees voor

3 voorbeelden

Communicatie stimuleren

Communicatie stimuleren

Basisschoollerares Jolanda merkt dat er nauwelijks interactie is tussen haar en leerling Mark. Ze roept de hulp van Auris in. Een medewerker van Auris komt meekijken en geeft Jolanda concrete tips. Zo kan zij Mark stimuleren om te communiceren.

Taalproblemen versus negatief gedrag

Taalproblemen versus negatief gedrag

Freek is intern begeleider in het speciaal onderwijs. Hij ziet dat leerling Theo niet op woorden kan komen en verhalen warrig vertelt. Theo is dromerig en vertoont clownesk gedrag. Freek vraagt Auris om advies. Auris adviseert een TOS-onderzoek.

Introvert of slechthorend?

Introvert of slechthorend?

Peuterleidster Lisa maakt zich zorgen om Marlies. Ze is erg in zichzelf gekeerd en pikt de verhaaltjes niet op. Auris kijkt mee. Het advies: het voorlezen met plaatjes ondersteunen. De ouders krijgen van Auris het advies om een gehooronderzoek aan te vragen.

Aanvragen?

Aanvragen?

Vraag gerust een Consultatie & Advies aan.
U heeft hiervoor toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig.

Aanvragen C&A onderwijs Aanvragen C&A zorg
Vervolgtraject nodig?

Vervolgtraject nodig?

Soms is meer ondersteuning nodig. Als dit zo is, geeft Auris advies over een eventueel vervolgtraject. Zo’n advies kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorstel voor:

  • Auris ambulante behandeling op een kinderopvanglocatie;
  • Auris ambulante behandeling in gezinnen;
  • het aanvragen van een plaatsing in een Auris behandelgroep;
  • een onderwijsarrangement vanuit Auris op de reguliere school;
  • het aanvragen van een plaatsing op een Auris-school voor speciaal onderwijs.

De aanvraag voor een vervolgtraject loopt via het Auris Aanmeldpunt.

Vragen?

Vragen?

Heeft u nog vragen over Consultatie & Advies? Neem dan contact op met het aanmeldpunt in de regio.

Aanmeldpunt
Meer informatie over aanmelding en behandeling?

Meer informatie over aanmelding en behandeling?

Er zijn meerdere stappen in het proces van aanmelding en behandeling. En we bieden meerdere vormen van behandeling. Wilt u meer weten?

Informatie over aanmelding en behandeling