Onderzoek & behandeling

De expertise van het Audiologisch Centrum ligt op het gebied van gehoor, spraak en taal. Wij streven er naar om u of uw kind of cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Om dit te bereiken, werken wij zoveel mogelijk in verschillende teams. Dit noemen wij multidisciplinaire expertiseteams.

Lees voor

Bij het Audiologisch Centrum kunt u met verschillende medewerkers te maken krijgen. Zoals:

  • Een (klinisch fysicus) audioloog, gespecialiseerd in gehoor en geluid.
  • Een audiologie assistent, gespecialiseerd in het doen van gehooronderzoek.
  • Een logopedist, gespecialiseerd in spraak.
  • Een linguïst, gespecialiseerd in taal.
  • Een gedragsdeskundige. Dit zijn psychologen of orthopedagogen die zijn gespecialiseerd in gedrag.
  • Een maatschappelijk werker, die is gespecialiseerd in begeleiding van kinderen en volwassenen met gehoorproblemen.

Om zo volledig mogelijke zorg te kunnen verlenen, werken wij nauw samen met de verschillende afdelingen van de Koninklijke Auris Groep. Zoals met het Aanmeldpunt voor Zorg en Onderwijs. Het Aanmeldpunt Onderwijs is er voor scholen voor kinderen met gehoor- en/of spraak-taalproblemen. Het Aanmeldpunt Zorg is er voor diensten zoals Gezinsgerichte Behandeling, Vroegbegeleiding en Ambulante Dienstverlening.

Onze onderzoeken en behandelingen

Wij doen diverse onderzoeken en behandelingen bij kinderen en volwassenen. En we geven een cursus hoe u om kunt gaan met auditieve en/of communicatieve problemen. Een overzicht van onze diensten:

Gehooronderzoek bij volwassenen
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Gehooronderzoek bij volwassenen

Volwassenen met gehoorverlies kunnen op het Audiologisch Centrum in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom worden onderzocht.

Hoortoestellen onderzoek
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Hoortoestellen onderzoek

Een hoortoestel is een kleine geluidversterker. Het is een hulpmiddel om beter te horen. Het Audiologisch Centrum doet gehooronderzoek en hoortoestelcontrole.

Omgaan met auditieve en/of communicatieve problemen
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Omgaan met auditieve en/of communicatieve problemen

De cursus 'Spraakafzien en Communicatieve vaardigheden' is bedoeld voor slechthorenden, hun partners en/of familieleden. Spraakafzien is het onbewust letten op de mond, het gezicht en de lichaamshouding om de ander beter te begrijpen.

Tinnitus en hyperacusis
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Tinnitus en hyperacusis

Het Audiologisch Centrum biedt voorlichting en begeleiding aan mensen met tinnitus- en hyperacusisklachten.

Spraakpoli
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Spraakpoli

Heeft uw kind moeite met het maken van een aantal klanken en heeft de behandeld logopedist ondersteuning nodig? Dan kan de logopedist ondersteuning aanvragen bij de Spraakpoli van het Audiologisch Centrum.

Spraak-, taal- en ontwikkelingsonderzoek
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Spraak-, taal- en ontwikkelingsonderzoek

Kinderen die niet of niet duidelijk praten kunnen onderzocht worden op het Audiologisch Centrum in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

Gehooronderzoek bij kinderen
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Gehooronderzoek bij kinderen

Kinderen met gehoorverlies kunnen op het Audiologisch Centrum in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom worden onderzocht.