Innovatie

De wereld om Auris heen verandert snel. Om de beste zorg en onderwijs te bieden aan onze doelgroep, verandert Auris mee. Daarom is er een innovatieteam, dat innovatie vormgeeft binnen Auris en met partners buiten Auris.

Lees voor
Klank Analyse Tool

Klank Analyse Tool

De Klank Analyse Tool (KAT) is een nieuw middel van Auris dat meer inzicht geeft in de klankontwikkeling van een kind. Met de KAT is het maken van een fonologische analyse gemakkelijk(er). De overzichten leveren veel informatie op waardoor de logopedist de juiste doelen kan kiezen voor behandeling.

Klankentrainer

Klankentrainer

De klankentrainer is een tool waarmee logopedisten oefeningen voor bepaalde doelklanken op een leuke en gemakkelijke manier kunnen uitvoeren in een interventie. Met de klankentrainer kunnen ze goed bijhouden welke doelklanken geoefend zijn en hoe de oefening bij elk kind is verlopen. Op dit moment wordt de klankentrainer primair ingezet om data op te halen van kinderspraak van kinderen met TOS.

Online lespakket Gebarentaal op afstand

Online lespakket Gebarentaal op afstand

In juni 2021 won het online lespakket de Siméa Innovatieprijs. Het lespakket met online bijeenkomsten vergroot de eigen gebarenvaardigheid van doof/slechthorende (D/SH) kinderen in het regulier onderwijs.

Stamper

Stamper

Veel jonge kinderen met TOS hebben problemen met grammatica. Logopedisten en linguïsten onderzoeken en analyseren de grammaticale ontwikkeling van kinderen. Vervolgens stelt de logopedist met behulp van het onderzoek en de analyse behandeldoelen op om de grammaticale ontwikkeling te stimuleren.

TREINTJE: drie tools op de rails

TREINTJE: drie tools op de rails

Een gezamenlijk project van de Universiteit Utrecht, ITSlanguage en Auris is het samenvoegen van drie tools die samen grammaticale analyse van kindertaal vergemakkelijken.

Virtual Reality

Virtual Reality

Hoe is het om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben? Hoe is het dan om in een reguliere klas te zitten? Met de VR-ervaring TOS van Auris kruipt de leerkracht in de huid van een leerling met TOS.

Woordentoetser

Woordentoetser

Binnen Auris wordt gebruik gemaakt van de methodiek ‘Met Woorden in de Weer’ om aan woordenschat te werken. Professionals kiezen hierbij hun eigen doelwoorden binnen thema’s en werken binnen bepaalde periodes aan dat thema om de kinderen de woorden eigen te laten maken. Met behulp van de Woordentoetser kunnen de professionals toetsen of de doelwoorden daadwerkelijk worden geleerd (leeropbrengst).