Innovatie

De wereld om Auris heen verandert snel. Om de beste zorg en onderwijs te bieden aan onze doelgroep, verandert Auris mee. Daarom is er een innovatieteam, dat innovatie vormgeeft binnen Auris en met partners buiten Auris.

Lees voor
Auris Taalexpress

Auris Taalexpress

Wil je weten hoe je als leerkracht leerlingen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) nog beter kunt ondersteunen? Als expertiseorganisatie laten we je graag zien hoe je dat in het regulier onderwijs het beste kunt doen. Auris ontwikkelde hiervoor Auris Taalexpress, met korte video's beantwoordt een ambulant dienstverlener diverse vragen van leerkrachten en geeft ze praktische tips voor in de klas. We laten je ook zien hoe je die tips kunt toepassen in de klas.

ZIN in NGT

ZIN in NGT

Om voor ouders, naast een NGT docent, meer NGT- leermogelijkheden te creëren, is de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Auris een onderzoek gestart. Doel van het onderzoek is na te gaan of het aanleren van NGT op een digitale manier kan worden ondersteund.

Spontane taalanalyse in het onderwijs

Spontane taalanalyse in het onderwijs

In dit project is het doel ervaringen opdoen met het Treintje binnen het speciaal onderwijs (cluster 2) en daarnaast kansen te verkennen voor een geautomatiseerde spraak- taalanalyse in het regulier onderwijs.

Online lespakket Gebarentaal op afstand

Online lespakket Gebarentaal op afstand

In juni 2021 won het online lespakket de Siméa Innovatieprijs. Het lespakket met online bijeenkomsten vergroot de eigen gebarenvaardigheid van doof/slechthorende (D/SH) kinderen in het regulier onderwijs.

Virtual Reality

Virtual Reality

Hoe is het om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben? Hoe is het om als slechthorende leerling in een lokaal vol met klasgenootjes te zitten? Het zijn veelal de stille kinderen in de klas met deze onzichtbare beperkingen, waardoor de ernst niet altijd gezien wordt. Om als leerkracht in het reguliere onderwijs meer besef en inzicht te krijgen van de belevingswereld van een leerling met TOS of een slechthorende leerling, kun je met de ‘VR-ervaring’ in de huid kruipen van een deze leerling.

Woordentoetser

Woordentoetser

Auris gebruikt de methodiek ‘Met Woorden in de Weer’ om aan woordenschat te werken. Professionals kiezen hierbij hun eigen doelwoorden binnen thema’s en werken binnen bepaalde periodes aan dat thema om de kinderen de woorden eigen te laten maken. Met de Woordentoetser kunnen de professionals toetsen of de doelwoorden daadwerkelijk zijn geleerd door leerlingen of cliënten (leeropbrengst).

TREINTJE: drie tools op de rails

TREINTJE: drie tools op de rails

Het Treintje is een verzameling van drie innovatieve tools, ontwikkeld door Auris, de Universiteit Utrecht (UU) en technologiebedrijf It’s Language. Het treintje maakt het mogelijk om semi- automatisch een analyse van het grammaticale niveau van kinderen uit te voeren. Een tool die ingezet kan worden door logopedisten, linguïsten en in het onderwijs. Voor deze grammaticale analyse is een spontane taalopname van het kind nodig.

Klank Analyse Tool

Klank Analyse Tool

De Klank Analyse Tool (KAT) is een nieuw hulpmiddel van Koninklijke Auris Groep en ITSLanguage dat meer inzicht geeft in de klankontwikkeling van een kind. Met de KAT is het maken van een fonologische analyse gemakkelijk(er). De overzichten leveren veel informatie op waardoor de logopedist de juiste doelen kan bepalen voor behandeling.