Innovatie

Auris wil nu en in de toekomst hoogwaardige zorg en onderwijs bieden. Daarnaast wordt onderwijs steeds inclusiever. Daarom wil Auris een innovatieve organisatie zijn; om onze ambitie als expertiseorganisatie te realiseren, maar ook om mee te bewegen met de veranderende wereld om ons heen. We gebruiken bijvoorbeeld diverse technieken (Ideation) en methodieken (design thinking). Zo wordt iedere Auris professional gestimuleerd om innovatief te werk te gaan in zijn of haar eigen werk. Daarnaast wil Auris diagnosticeren van spraak makkelijker maken voor professionals. Waarom? Hierdoor wordt behandeling op maat mogelijk gemaakt – door zowel het realiseren van tijdswinst  dan wel het verkregen inzicht in het precieze spraak- of taalgebrek van het kind. Door applicaties te ontwikkelen voor het analyseren van klanken, woordenschat en grammatica proberen we dit te realiseren. Deze applicaties bouwen we samen met de Universiteit Utrecht en technologiebedrijf It’s Language. Op dit moment is de Klank Analyse Tool (KAT) al werkzaam en inzetbaar voor professionals.

Lees voor
Klank Analyse Tool

Klank Analyse Tool

De Klank Analyse Tool (KAT) geeft logopedisten en linguïsten in korte tijd inzicht in de klankontwikkeling van een kind of van een groep kinderen.

Online lespakket Gebarentaal op afstand

Online lespakket Gebarentaal op afstand

Online lespakket online lespakket NGT + CIDS voor dove en slechthorende (DSH) leerlingen in het regulier onderwijs. Dove en slechthorende leerlingen in het regulier onderwijs komen met de cursus in contact met elkaar en leren hun gebarentolk beter begrijpen.

Stamper

Stamper

Veel jonge kinderen met TOS hebben problemen met grammatica. Logopedisten en linguïsten onderzoeken en analyseren de grammaticale ontwikkeling van kinderen. Vervolgens stelt de logopedist met behulp van het onderzoek en de analyse behandeldoelen op om de grammaticale ontwikkeling te stimuleren.

TREINTJE: drie tools op de rails

TREINTJE: drie tools op de rails

Een gezamenlijk project van de Universiteit Utrecht, ITSlanguage en Auris is het samenvoegen van drie tools die samen grammaticale analyse van kindertaal vergemakkelijken.

Virtual Reality

Virtual Reality

Auris zet sinds kort VR technologie in om leerkrachten in het regulier onderwijs te laten ervaren hoe het is om TOS te hebben als kind. De interventie wordt ingezet bij de ambulante behandeling van basisschool kinderen.