• Klank Analyse Tool

Klank Analyse Tool

Lees voor

De KAT is bedoeld voor logopedisten en linguïsten die werken met peuters en kleuters in de leeftijd van ongeveer 2;6 tot 7;0 jaar. De tool kan ingezet worden voor afzonderlijke testafnames, maar per kind kunnen ook twee of meerdere afnames vergeleken worden. Daarnaast kunnen de uitkomsten van meerdere kinderen tegelijk in beeld gebracht worden en groepsdoelen worden gekozen. Het meten op verschillende momenten geeft inzicht in de ontwikkeling van het kind of de hele groep kinderen. KAT scheelt veel uitwerktijd en levert meer informatie op.

Werking Klank Analyse Tool

Met de analyse maakt de logopedist een inventarisatie naar de (verworven/niet verworven) klanken: Welke fonologische processen een kind wel of niet beheerst in de spraak en het percentage consonanten correct (pcc). De PCC drukt in één getal bijvoorbeeld bij afnames op verschillende momenten de vooruitgang van de spraak van het kind uit. Ook kan gekeken worden naar de invloed van klinkers en andere klanken uit het woord op een doelklank. Met alle resultaten van de analyse kan de logopedist individuele doelen en groepsdoelen opstellen.

Er kunnen één of meer afnames geüpload in de Klank Analyse Tool. Hierdoor wordt de ontwikkeling van het kind in een periode zichtbaar.  Er kunnen ook verschillende kinderen in de Klank Analyse Tool geüpload worden zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit kan gebruikt worden tijdens groepsinterventies. Voor meer informatie over groepsoverzichten kan gekeken worden op de

De tool en instructievideo is voor alle Auris professionals beschikbaar via de link:  https://aurisaaa.nl. Binnenkort is de Auris Tool ook beschikbaar voor externe professionals. Geïnteresseerd? Meld je vast aan via innovatie@auris.nl.