• Klank Analyse Tool

Klank Analyse Tool

De Klank Analyse Tool (KAT) is een nieuw hulpmiddel van Koninklijke Auris Groep en ITSLanguage dat meer inzicht geeft in de klankontwikkeling van een kind. Met de KAT is het maken van een fonologische analyse gemakkelijk(er). De overzichten leveren veel informatie op waardoor de logopedist de juiste doelen kan bepalen voor behandeling.

Lees voor

Hoe werkt het?

Een logopedist vult een Excel formulier in met de doelwoorden en de uitingen van een kind. Vervolgens kan het formulier geüpload worden in de Klank Analyse Tool en de tool doet de rest van het werk.

Wat volgt is een:

  • Uitgebreide gecategoriseerde analyse van klanken;
  • Inventarisatie van de verworven en de niet verworven klanken;
  • Overzicht van de aanwezige en afwezige fonologische processen;
  • Percentage consonanten correct (PCC);
  • Percentage consonanten correct – herzien (PCC-R);
  • Fonologische gemiddelde lengte uiting (PMLU).

De werkwijze van de KAT, de invoerinstructies en het lezen van de genereerde analyse is stap voor stap beschreven in een e-learning, die op de website van de KAT staat.

Resultaten vergelijken

In de KAT is het mogelijk om een analyse te maken van één testafname en om van één kind meerdere testafnames in te voeren. De twee testen worden met elkaar vergeleken waardoor de ontwikkelingen van het kind in beeld gebracht worden en je kunt zien of het kind vooruitging en welke klanken vaker goed gaan.

Ook kan de KAT een analyse maken van testafnames van verschillende kinderen. In de KAT voer je dan meer dan één Excel formulier in van verschillende kinderen waarna de KAT de verschillende testafnames met elkaar analyseert en vergelijkt. Hierdoor is het mogelijk gemaakt om groepsdoelen te kiezen die ingezet kunnen worden bij logopedische groepsinterventies.

Geïnteresseerd?

De KAT is bedoeld voor logopedisten en linguïsten die werken met peuters en kleuters in de leeftijd van ongeveer 2;6 tot 7;0 jaar. De tool, inclusief voorbeeldsheets, e-learning, de features en informatie over de verdere ontwikkeling is beschikbaar op deze website.

ITSLanguage informeert je graag over de licentiekosten en inzet van de klank analyse tool in je organisatie.