Kennisbibliotheek

Hier vindt u al onze brochures, flyers en overige uitgaven.

Kinderen 4 t/m 12 jaar Spraakpoli

Spraakpoli Auris Zorg Midden - informatie voor professionals

In deze folder vertellen we meer over de Spraakpoli in Woerden en Houten.

Downloaden

Flyer: Project Extra inzet Primair onderwijs (PEP)

Expertise overdragen aan reguliere basisscholen voor begeleiding jonge taalzwakke en/of meertalige leerlingen.

Downloaden
Doof/slechthorend Zorg - behandelgroepen

Auris Behandelgroepen voor 1 t/m 5 jaar DSH

Folder met meer informatie over de behandelgroepen voor kinderen van 1 t/m 5 jaar die doof of slechthorend zijn.

Downloaden
Doof/slechthorend Algemeen

Poster: Een dove of slechthorende leerling in de klas

Poster met tips.

Downloaden
Kinderen Algemeen

Ervaar TOS met mij

Dankzij 'Ervaar TOS met mij' ervaren jongeren zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben. Door het uitvoeren van (groeps)opdrachten leren zij wat leeftijdsgenoten met een TOS ervaren in dagelijkse situaties. De opdrachten en de bijbehorende presentatie worden door de jongere met een TOS en zijn begeleider samengesteld.

Downloaden
TOS Cursuscentrum

Ervaar TOS - informatie over het ervaringscircuit

Ervaar TOS is een ervaringscircuit met daarin een tiental opdrachten, gericht op het ervaren van een TOS. In deze folder vertellen we meer.

Downloaden
Kinderen 0 - 4 jaar Zorg - behandelgroepen

Van nul tot taal voor ouders

Wilt u meer lezen over de taalverwerving bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Lees dan ons gratis magazine 'Van nul tot taal'.

Downloaden
TOS Algemeen

Informatie over TOS

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen hun moedertaal niet goed verwerven. De definitie van TOS is een uitsluitingsdefinitie. Dit betekent dat er geen eenduidige oorzaak aan te wijzen is voor de taalproblemen. In deze folder geven we meer informatie over TOS.

Downloaden
Kinderen 12 jaar en ouder

Spraaksaam - bijeenkomsten voor kinderen met TOS

Heb jij te maken met of ben jij zelf een jongere met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Neem dan contact op met de jongeren van de vereniging Spraaksaam. Deze jongeren met TOS organiseren zelf regelmatig de regiobijeenkomsten van Spraaksaam Rotterdam.

Downloaden
Kinderen 0 - 4 jaar Zorg - behandelgroepen

Vervoer naar de Auris Behandelgroepen - informatie over vergoedingen

Uw kind komt naar de behandelgroep van Auris. U regelt zelf het vervoer van en naar de behandelgroep van uw kind. Mogelijk heeft u recht op een vergoeding van de vervoerskosten. In deze folder vertellen we u hier meer over.

Downloaden
Doof/slechthorend Zorg - ambulante behandeling

Auris ambulante behandeling - folder voor Erasmus MC

U heeft net van de audioloog te horen gekregen dat uw kind slechthorend is. Wij begrijpen dat dit vragen bij u oproept. In deze folder leest u wat Auris voor u kan betekenen.

Downloaden
Doof/slechthorend Audiologisch Centrum

Solo-apparatuur

Het gehoor van uw kind is onderzocht. De audioloog heeft daarna geadviseerd een proef met solo-apparatuur te starten. Daardoor heeft uw kind in de klas waarschijnlijk minder last van omgevingsgeluiden en kan hij of zij de leerkracht beter verstaan. In deze folder geven we meer informatie over het gebruik van solo-apparatuur.

Downloaden
Doof/slechthorend Audiologisch Centrum

Informatie over het audiologisch centrum

Op ons Audiologisch Centrum werkt een multidisciplinair team. In dit team werken audiologen, audiologie assistenten, linguïsten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Samen brengen we uw probleem in kaart. In deze folder vertellen we meer over wat ons audiologisch centrum te bieden heeft.

Downloaden
Aanmelden

Aanmelden bij Auris - regio Zeeland en Noord-Brabant

Meer informatie over aanmelden bij Auris in de regio's Zeeland en Noord-Brabant.

Downloaden
Aanmelden

Aanmelden bij Auris - regio Rotterdam Rijnmond, Zuid-Hollandse eilanden, Drechtsteden en Midden-Holland

Meer informatie over aanmelden bij Auris in de regio Rotterdam Rijnmond, Zuid-Hollandse eilanden, Drechtsteden en Midden-Holland.

Downloaden
Aanmelden

Aanmelden bij Auris - Leiden en Haarlem

Meer informatie over aanmelden bij Auris in de regio's Leiden en Haarlem.

Downloaden
Kinderen Audiologisch Centrum

Verdiepend onderzoek

Uw kind heeft moeite met het maken van een aantal klanken (spraakproductieproblemen) en is hierdoor moeilijk verstaanbaar. Logopedische behandeling geeft onvoldoende resultaat en de behandelend logopedist wenst hulp van het Auris Audiologisch Centrum. Om de behandelend logopedist op weg te helpen vindt onderzoek plaats naar de spraakproductieproblemen. In deze folder leest u hier meer over.

Downloaden
Kinderen Spraakpoli

Spraakpoli - informatie voor professionals

Het doel van de Spraakpoli is om vanuit een kortdurend diagnostisch- en behandeltraject een passende behandelaanpak op te stellen en over te dragen aan de behandelend logopedist. In deze folder vertellen we hier meer over.

Downloaden
Kinderen Spraakpoli

Spraakpoli - informatie voor ouder(s)/verzorger(s)

Uw kind heeft moeite met de uitspraak van klanken of woorden (spraakproductieproblemen) en is hierdoor moeilijk verstaanbaar. Logopedische behandeling geeft onvoldoende resultaat en de behandelend logopedist wil graag hulp van het Auris Audiologisch Centrum krijgen. Om de behandelend logopedist op weg te helpen komt uw kind op de Spraakpoli van het Auris Audiologisch Centrum. In deze folder vertellen we meer over de spraakpoli.

Downloaden
Doof/slechthorend Audiologisch Centrum

Meertaligheidsonderzoek voor kinderen tot 5 jaar

Het meertaligheidsspreekuur bestaat altijd uit een logopedisch onderzoek (met tolk) en een ontwikkelingsonderzoek. In deze folder geven we meer informatie over dit spreekuur.

Downloaden
Doof/slechthorend Audiologisch Centrum

Linguïstisch onderzoek

Bij het linguïstisch onderzoek doet de linguïst uitgebreider onderzoek naar de taalontwikkeling. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de aard en ernst van de taalproblematiek. In deze folder vertellen we meer over dit onderzoek.

Downloaden
Doof/slechthorend Audiologisch Centrum

KITS-spreekuur

Bij het KITS spreekuur kijken wij naar de spraak- en taalontwikkeling en de algehele ontwikkeling van uw kind. In deze folder vertellen we meer over dit spreekuur.

Downloaden
Doof/slechthorend Audiologisch Centrum

Hersenstamonderzoek (BERA)

Een hersenstamonderzoek is een onderzoek naar de reacties van de gehoorzenuw en de hersenstam bij het horen van geluid. In deze folder vertellen we meer over dit onderzoek.

Downloaden
Audiologisch Centrum

Auris Cliëntenraad

Meer informatie over de cliëntenraad van Auris. Hier zitten (ouders van) cliënten in van het audiologisch centrum en de Auris behandelgroepen.

Downloaden
Doof/slechthorend Zorg - behandelgroepen

Van nul tot taal voor professionals

Bij Auris werken we met de ontwikkelleerlijnen Van nul tot taal. In het magazine gaan we hier op een speelse en leerzame manier op in. Verder vind je er tal van ervaringsverhalen van ouders, collega's en medewerkers uit het reguliere veld.

Downloaden
Kinderen 12 jaar en ouder Algemeen

Poster: Jos heeft een TOS (middelbare school)

Een poster met signalen voor het herkennen van een TOS bij jongeren die op de middelbare school zitten.

Downloaden
Kinderen 4 t/m 12 jaar Algemeen

Poster: Jos heeft een TOS (basisschool)

Poster met signalen voor het herkennen van een TOS bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Downloaden
Kinderen 0 - 4 jaar Algemeen

Poster: Jos heeft een TOS (baby en peuters)

Een poster met signalen om een TOS te kunnen herkennen bij baby's en peuters.

Downloaden
Doof/slechthorend Onderwijs

De juiste school kiezen voor dove of slechthorende kind

Hoe kies je de juiste school voor je dove of slechthorende kind? In deze flyer geven we je een aantal handige tips.

Downloaden
Kinderen 0 - 4 jaar Zorg - behandelgroepen

Auris Behandelgroepen voor kinderen van 2 t/m 5 jaar - TOS

Meer informatie over de Auris Behandelgroepen, voor kinderen met (een vermoeden van) een TOS.

Downloaden
Doof/slechthorend Zorg - behandelgroepen

Bo gaat naar de behandelgroep

Informatie over de app en het boek Bo gaat naar de behandelgroep.

Downloaden
Doof/slechthorend Zorg - ambulante behandeling

Auris Zorg - Krachttraining

Meer informatie over krachttraining bij Auris voor kinderen en jongeren van 6 t/m 23 jaar.

Downloaden
Doof/slechthorend Zorg - ambulante behandeling

Consultatie en Advies in de kinderopvang

Meer informatie over consultatie en advies in de kinderopvang.

Downloaden
Kinderen vanaf 4 jaar Zorg - STAP

Auris behandelgroepen STAP

Meer informatie over de naschoolse behandeling STAP in Amersfoort en Bergen op Zoom.

Downloaden
Doof/slechthorend Zorg - ambulante behandeling

Auris ambulante behandeling in gezinnen

Meer informatie over ambulante behandeling in gezinnen.

Downloaden
Doof/slechthorend Zorg - ambulante behandeling

Auris ambulante behandeling in de kinderopvang

Meer informatie over ambulante behandeling in de kinderopvang.

Downloaden
Doof/slechthorend Zorg - ambulante behandeling

Auris Ambulante Behandeling

Meer informatie over de verschillende vormen van ambulante behandeling die Auris aanbiedt.

Downloaden
Doof/slechthorend Onderwijs

Een dove of slechthorende leerling in de klas

Meer informatie over een dove of slechthorende leerlingen in de klas.

Downloaden
Doof/slechthorend Onderwijs

Dove en slechthorende kinderen bij Auris

Doven en slechthorenden kunnen terecht bij Auris, bijvoorbeeld in een behandelgroep, in het speciaal onderwijs of in het regulier onderwijs met begeleiding. In deze flyer vertellen we hier meer over.

Downloaden
Kinderen Algemeen

Praatplaat: Mogelijk oorzaken van TOS

Wat zijn de mogelijke oorzaken van een TOS? Deze praatplaat geeft daar informatie over. Op de voorzijde staat een tekening en op de achterzijde een korte uitleg.

Downloaden
Kinderen 0 - 4 jaar Tas vol Taal

Factsheet Tas vol Taal - Eten en drinken, boodschappen doen / Eet smakelijk!

Factsheet die hoort bij de Tas vol Taal met als thema: Eten en drinken, boodschappen doen / Eet smakelijk!

Downloaden
Kinderen 0 - 4 jaar Tas vol Taal

Tas vol Taal - Winter en ziek zijn / Hatsjoe

Factsheet die hoort bij de Tas vol Taal met als thema: Winter en ziek zijn / Hatsjoe.

Downloaden
Kinderen 0 - 4 jaar Tas vol Taal

Tas vol Taal - Lente en jonge dieren / Dieren

Factsheet die hoort bij de Tas vol Taal - Lente en jonge dieren / Dieren

Downloaden
Kinderen 0 - 4 jaar Tas vol Taal

Tas vol Taal - Herfst en bosdieren / regen

Factsheet die hoort bij de Tas vol Taal met als thema: Herfst en bosdieren / regen.

Downloaden
Kinderen 0 - 4 jaar Tas vol Taal

Tas vol Taal - Vakantie en buiten spelen / Oef, wat warm!

Factsheet die hoort bij de Tas vol Taal met thema: Vakantie en buiten spelen / Oef, wat warm!

Downloaden
Kinderen 0 - 4 jaar Tas vol Taal

Tas vol Taal -Ik en mijn familie / Dit ben ik

Factsheet die hoort bij de Tas vol Taal met thema: Ik en mijn familie / Dit ben ik

Downloaden
Kinderen Audiologisch Centrum

Screening ontwikkeling

Uw kind is aangemeld voor onderzoek op het Audiologisch Centrum. Het bezoek bestaat meestal uit een gehooronderzoek en een gesprek en screening bij de psycholoog. In deze folder leest u hier meer over.

Downloaden
Kinderen Audiologisch Centrum

Ontwikkelingsonderzoek voor kinderen t/m 5 jaar

Ontwikkelingsonderzoek is een onderzoek naar wat uw kind goed kan en waar het moeite mee heeft. In deze folder staat meer over hoe dit onderzoek gaat.

Downloaden
Kinderen Audiologisch Centrum

Logopedisch onderzoek

Na het gehooronderzoek volgt vaak een logopedisch onderzoek en indien nodig een ontwikkelingsonderzoek of intelligentieonderzoek. In deze folder staat meer informatie over het logopedisch onderzoek bij kinderen.

Downloaden
Kinderen Audiologisch Centrum

Psychologisch onderzoek voor kinderen vanaf 6 jaar

Bij een psychologisch onderzoek wordt meestal een intelligentietest afgenomen. De onderzoeker kijkt naar wat uw kind begrijpt en hoe uw kind te werk gaat bij allerlei opdrachten. Deze folder geeft meer informatie over hoe dit onderzoek gaat.

Downloaden
Kinderen Audiologisch Centrum

Intakespreekuur

Wanneer uw kind is aangemeld bij het Auris Audiologisch Centrum volgt vaak als eerst een bezoek aan het intakespreekuur. Dit spreekuur bestaat uit een gehooronderzoek en een gesprek. Meer informatie over het intakespreekuur op het Audiologisch Centrum.

Downloaden
Kinderen Audiologisch Centrum

Intake spreekuur - slechthorende kinderen

Informatie over het intake spreekuur voor slechthorende kinderen op het Audiologisch Centrum.

Downloaden
Doof/slechthorend Audiologisch Centrum

Hoortoestellen in de praktijk

Een hoortoestel is een kleine geluidsversterker. Het is een hulpmiddel om beter te horen. Informatie over de werking en het onderhoud van een hoortoestel staat in deze flyer.

Downloaden
Doof/slechthorend Audiologisch Centrum

Gehooronderzoek

Door een gehooronderzoek te doen, leggen we vast wat u kunt horen en verstaan en hoe de verschillende onderdelen van uw gehoororgaan werken. In deze folder staat meer informatie over een gehooronderzoek op het Audiologisch Centrum.

Downloaden
Doof/slechthorend Audiologisch Centrum

Gehooronderzoek bij kinderen

Door een gehooronderzoek af te nemen, leggen we vast wat uw kind kan horen en verstaan en hoe de verschillende onderdelen van het gehoororgaan werken. Meer informatie over een gehooronderzoek bij kinderen op het audiologisch centrum.

Downloaden
Doof/slechthorend Audiologisch Centrum

Een proef met hoortoestellen

Folder over de begeleiding van het audiologisch centrum bij het gebruik van een hoortoestel.

Downloaden