• Aanmelden

Aanmelden

Vanwege een aanval op ons netwerk konden de medewerkers van het aanmeldpunt in de periode van 29 september t/m 14 oktober niet op het Auris-netwerk inloggen. Hierdoor waren zij alleen telefonisch bereikbaar. Inmiddels is contact via e-mail ook weer mogelijk. Wel duurt een reactie mogelijk langer dan gebruikelijk. We reageren zo snel als mogelijk. Meer informatie is te vinden op Datalek.

 

Aanmelden voor onderzoek
Twijfelt u over de taal-, spraak- of gehoorontwikkeling van uw leerling, cliënt of kind? Heeft u zelf gehoorproblemen? Via één van de onderstaande buttons kunt u uw kind, uw cliënt of uzelf aanmelden bij het Audiologisch Centrum voor onderzoek en behandeling.

 

Aanmelden voor onderwijs, behandelgroepen en ambulante behandeling
Bij het Auris Aanmeldpunt kunt u een leerling aanmelden voor Auris onderwijsondersteuning (ambulante dienstverlening) in het regulier onderwijs en voor Auris speciaal onderwijs. Bij het Aanmeldpunt kunt u een/uw kind ook aanmelden voor de Auris behandelgroepen en Auris Ambulante behandeling.

Lees voor

Vragen

Heeft u vragen over een aanmelding? Neem dan contact met ons op.