Veelgestelde vragen over het Audiologisch Centrum

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Lees voor

Aanmelden

Ik heb ernstige klachten van oorsuizen en hiervoor dringend hulp nodig. Wat nu?

Heeft u al contact gehad met uw huisarts en/of de KNO-arts en een verwijsbrief voor ons Audiologisch Centrum? Zo ja, dan kunt u een e-mail sturen naar het Audiologisch Centrum bij u in de buurt. De locaties vindt u op onze contactpagina.

 

Vermeld in de e-mail uw volledige naam, geboortedatum, telefoonnummer en hulpvraag. We streven ernaar zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

Ik heb mijzelf of mijn kind in de afgelopen periode aangemeld en wacht nog op een datum voor de eerste afspraak. Hoe verder?

Wanneer wij uw aanmelding bij het Audiologisch centrum binnen krijgen, ontvangt u een bevestiging. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. In verband met de wachtlijst kan het even duren voordat we contact met u opnemen. Wilt u weten hoe lang dat duurt, bekijk dan onze wachttijden.

Ik wil mijzelf of mijn kind graag aanmelden. Kan dit?

Ja, dit kan. Klik op de pagina ‘Aanmelden‘ op een button ‘Aanmelden voor onderzoek op het Audiologisch Centrum’. We nemen vervolgens uw aanmelding in behandeling. Na de aanmelding komt u of uw kind op de wachtlijst te staan. Zodra u of uw kind aan de beurt bent/is, nemen we contact met u op.

 

Houdt u er rekening mee dat voor een aanmelding altijd een verwijzing van een arts nodig is.

Wachttijden

Hoe lang is de wachttijd voor het Audiologisch Centrum?

Wanneer wij uw aanmelding bij het Audiologisch centrum binnen krijgen, ontvangt u een bevestiging. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. In verband met de wachtlijst kan het even duren voordat we contact met u opnemen. Hier vindt u onze huidige wachttijden, welke afhankelijk zijn van het type onderzoek en de locatie waar dit onderzoek wordt ingepland.

Vergoeding, kosten en facturering

Vergoedt mijn zorgverzekeraar het onderzoek of behandeling?

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten van alle onderzoeken binnen het Audiologisch Centrum, na aftrek van uw eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen bijdrage.

 

Voor 2022 hebben we met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. Bij gecontracteerde zorgverzekeraars dienen wij de factuur rechtstreeks in. De verrekening vindt plaats nadat wij een traject met u hebben afgesloten. Dit wordt via de centrale administratie geregeld. Door de regelgeving kan het voorkomen dat wij in 2022 nog een factuur sturen aan uw zorgverzekeraar over een zorgtraject, dat in 2021 is gestart. Het is dan mogelijk, dat u in 2022 nog eigen risico over 2021 moet betalen. De zorgtrajecten zijn gebonden aan vaste tijdsblokken, bijvoorbeeld zorg tussen 1 en 3 uur, waarvoor een vast tarief is afgesproken.

Het Audiologisch Centrum maakt jaarlijks per zorgverzekeraar per Audiologisch Product tariefafspraken. Daarnaast gelden er passantentarieven voor mensen die niet verzekerd zijn of een buitenlandse zorgverzekering hebben. In dat geval sturen wij de factuur aan u toe. Deze passantentarieven van het Auris Audiologisch Centrum voor 2022 staan hieronder.

Hoe vindt de facturering plaats?

Pas aan het einde van een periode kunnen wij vaststellen hoe hoog uw factuur wordt. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het onderzoek dat u krijgt op het Audiologisch Centrum. Ook kijken we naar het aantal disciplines dat betrokken was bij uw zorgtraject. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat de audiologische zorg die u afneemt gefinancierd wordt op basis van Audiologische Producten (AP’s). Als u voor het eerst op het Audiologisch Centrum komt, wordt een AP geopend dat 90 dagen duurt. Komt u na deze 90 dagen terug dan wordt een vervolg AP geopend, een vervolg AP duurt altijd 120 dagen.

Het Audiologisch Centrum maakt jaarlijks per zorgverzekeraar per Audiologisch Product tariefafspraken. Daarnaast gelden er passantentarieven voor mensen die niet verzekerd zijn of een buitenlandse zorgverzekering hebben. In dat geval sturen wij de factuur aan u toe. De passantentarieven van het Auris Audiologisch Centrum voor 2022 staan in deze bijlage.

Algemeen

Ik ben zorgprofessional en wil graag afstemmen over een cliënt die op het Audiologisch Centrum is onderzocht. Kan dit?

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn per e-mail bereikbaar. Het mailadres van de betrokken onderzoeker vindt u onderaan het onderzoeksverslag. Meestal is het mogelijk om per e-mail een telefonische afspraak te maken met de betrokken onderzoeker.

Ik wil graag stage lopen bij het Audiologisch Centrum. Kan dat?

Ja dat kan zeker. Mail je motivatie en CV naar een van de Audiologische Centra. Zie hiervoor onze contactgegevens. Of bezoek onze vacaturewebsite.

Waarom krijg ik het verzoek om het tevredenheidsonderzoek in te vullen?

Als u een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan dit onderzoek, vragen wij u vriendelijk de vragenlijst in te vullen. Dit is waardevol voor ons omdat wij dan zicht hebben en houden op de cliëntervaringen en hiervan kunnen leren. Deelname aan het tevredenheidsonderzoek is anoniem. Wij zien alleen de gemiddelde uitkomsten van dit onderzoek zonder persoonsgegevens van de invullers.

 

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Ga dan naar de site van Hoorwijzer. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van FENAC, dit is de landelijke branchevereniging van de audiologische centra. Als u niet benaderd wenst te worden, dan kunt u dit doorgeven aan de receptionist van ons Audiologisch Centrum.

Waar vind ik de contactgegevens van het Audiologisch Centrum?

Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.

Mijn vraag staat hier niet bij.

Neemt u dan per e-mail contact op met het Audiologisch Centrum bij u in de buurt. Zie onze contactgegevens. We streven ernaar uw vraag zo spoedig te beantwoorden.