• Onze experts

Onze experts

Bij ons onderwijs en onze zorg zijn veel professionals in verschillende functies betrokken. Hieronder staan welke functies dit zijn en wat zij aan ondersteuning bieden. Heeft u een vraag dan kunt u die direct stellen aan een van onze experts.

Stel direct een vraag aan onze experts
Lees voor

Audioloog

De audioloog is een specialist in gehoor en geluid. De klinisch fysicus audioloog is hoofdbehandelaar op een Auris Audiologisch Centrum. Daarnaast geeft de audioloog advies en begeleiding bij het kiezen en gebruiken van hoor-hulpmiddelen.

Ambulant dienstverlener

De ambulant dienstverlener begeleidt leerlingen in het regulier onderwijs die moeite hebben met horen, spreken of taal. Ook geeft hij of zij de betrokkenen op school advies, voorlichting en deskundige begeleiding.

Ambulant behandelaar

De ambulant behandelaar ondersteunt medewerkers op de kinderopvang. Ook komt de ambulant behandelaar bij gezinnen thuis. In deze thuissituatie biedt hij of zij een behandeling die is gericht op het hele gezin.

Audiologie assistent

Een audiologie assistent doet onderzoek naar het gehoor van onze cliënten. Dit onderzoek is in opdracht van de audioloog. De audiologie assistent beheert de audio-apparatuur, zoals hoortoestellen en solo-apparatuur. En hij of zij kijkt met verschillende hoormeters en geluidsapparatuur naar de aard en omvang van het gehoorverlies.

Behandelcoördinator

Aan de Auris-behandelgroepen is een behandelcoördinator verbonden. De behandelcoördinator is verantwoordelijk voor de zorg die de kinderen op de behandelgroep ontvangen. Hij of zij is verantwoordelijk voor onderzoeken en medeverantwoordelijk voor adviesgesprekken met ouders en behandelgroepen.

Docent NGT en NmG

Een docent Nederlandse gebarentaal (NGT) of Nederlands met gebaren (NmG) geeft les aan betrokkenen bij leerlingen met een gehoorbeperking. Dit kunnen de ouders en andere familieleden zijn, maar ook medewerkers van Auris of andere personen die betrokken zij bij de leerling.

Leraar

Leraren bij Auris hebben een specialistische opleiding gevolgd om te werken met leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of doof of slechthorend zijn.

Kinderoefentherapeut

De kinderoefentherapeut werkt met kinderen op de behandelgroep en begeleidt de motorische en/of sociaal emotionele ontwikkeling van deze kinderen.

Klinisch linguïst

De klinisch linguïst stelt diagnoses en adviseert bij taalproblemen. Als er na een logopedische behandeling nog geen duidelijkheid is, kan de klinisch linguïst meer onderzoek doen en advies geven over verdere behandeling.

Krachttrainer

De krachttrainer is een kinder- en jeugdtherapeut die een individuele en kortdurende behandeling biedt aan kinderen met sociaal-emotionele problemen. Deze problemen zijn het gevolg van TOS of een gehoorbeperking.

Leraarondersteuner

Een leraarondersteuner werkt op de scholen van Auris en ondersteunt de leraar in het begeleiden van de leerlingen. Bijvoorbeeld door in kleine groepjes te werken of leerlingen specifieke aandacht te geven.

Logopedist

Logopedisten hebben bij Auris een specifieke expertise in spraak- en taalstoornissen en gehoorbeperkingen. De logopedist signaleert, onderzoekt en behandelt cliënten of leerlingen. Dit kan op een Auris-locatie zijn, maar ook ambulant.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker werkt op onze scholen, bij onze ambulante diensten, audiologische centra en bij Auris Zorg. Hij of zij helpt de cliënt en de ouders bij alle vragen over regelgeving en hulpvragen aan externe (zorg)instanties. Bovendien ondersteunt de maatschappelijk werker de cliënt en de ouders bij hindernissen in het dagelijks leven.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent werkt in de klassen van de scholen van Auris. Hij of zij ondersteunt de leraar bij de dagelijkse taken in de klas. Zoals het voorbereiden van de lessen.

Orthopedagoog of psycholoog

De orthopedagoog of psycholoog doet onderzoek om de intelligentie van kinderen te bepalen. Daarnaast is hij of zij medeverantwoordelijk voor adviesgesprekken met ouders en leraren. De orthopedagoog of psycholoog is lid van de Commissie van Begeleiding van de school.

Pedagogisch assistent

De pedagogisch assistent werkt op een van de behandelgroepen van Auris en ondersteunt de pedagogisch begeleider bij het uitvoeren van het behandelplan voor de kinderen.

Pedagogisch behandelaar

Een pedagogisch behandelaar werkt op een van de behandelgroepen van Auris en zorgt voor het uitvoeren van het behandelplan voor de kinderen.

Het team versterken?

Ben je geïnteresseerd in een functie binnen Auris? Bekijk onze openstaande vacatures en wie weet word jij onze nieuwe collega!