• Virtual Reality

Virtual Reality

Hoe is het om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben? Hoe is het dan om in een reguliere klas te zitten? Met de VR-ervaring TOS van Auris kruipt de leerkracht in de huid van een leerling met TOS.

Lees voor

Werkwijze

De ambulant begeleider kan voor de leerkracht de VR-bril meenemen. Met de VR-bril zien de leerkrachten een filmpje van 6 minuten. Ze kijken rond in een virtueel klaslokaal en zien en horen een kind met TOS. Ze horen de gedachtegang en overwegingen van het kind tijdens de les.  Op deze manier begrijpt en beleeft de leerkracht wat het betekent om TOS te hebben.

Na het bekijken van het filmpje bespreekt de leerkracht de ervaring met de ambulant begeleider. Deze kennis kan de leerkracht toepassen om de eigen leerlingen met TOS passender en effectiever te benaderen. Ook levert het de leraar meer begrip op over de TOS waardoor de begeleiding verbeterd.

Nieuwsgierig?

Ook nieuwsgierig naar zo’n unieke ervaring met een VR-bril? Vraag aan de ambulant begeleider van Auris om een VR-bril mee te brengen of neemt contact met de ambulant dienstverlening in jouw regio.