• Virtual Reality

Virtual Reality

Hoe is het om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben? Hoe is het om als slechthorende leerling in een lokaal vol met klasgenootjes te zitten? Het zijn veelal de stille kinderen in de klas met deze onzichtbare beperkingen, waardoor de ernst niet altijd gezien wordt. Om als leerkracht in het reguliere onderwijs meer besef en inzicht te krijgen van de belevingswereld van een leerling met TOS of een slechthorende leerling, kun je met de ‘VR-ervaring’ in de huid kruipen van een deze leerling.

Lees voor

Werkwijze

Het Team Innovatie is betrokken geweest bij de start van dit project. Samen met professionals zijn de behoeften van leerkrachten in het regulier onderwijs ten aanzien van deze leerlingen in kaart gebracht. Het was met name van belang dat de oplossing die werd gerealiseerd snel en eenvoudig inzetbaar zou zijn. Dat deze geen of weinig voorbereidingstijd nodig had en zou aansluiten bij de bestaande kennis van de leerkracht.

De oplossing is gezocht in de realisatie van een VR beleving. Dit geeft een leerkracht ‘echt’ de mogelijkheid om in de schoenen van een leerling te gaan staan. De leerkracht kijkt rond in een virtueel klaslokaal en hoort de gedachtegang en overwegingen van het kind tijdens de les. Op deze manier wordt meer inzicht en begrip gecreëerd van deze leerlingen, op een manier die niet te beslag legt op beschikbare tijd.

Samen met verschillende ambulant begeleiders is de inhoud van de video’s gemaakt. Hierbij zijn ze uitgegaan van de vele ervaringen die ze opdeden tijdens hun werk met leerlingen met TOS of auditieve beperking.

Hoe werkt het

De VR-bril kan door een ambulant begeleider beschikbaar worden gesteld aan een leerkracht in het regulier onderwijs. Na het bekijken van de video bespreekt de leerkracht de ervaring met de ambulant dienstverlener. Aan de hand van bijbehorende kijkvragen wordt ingezoomd op de specifieke leerling en de bijbehorende onderwijsbehoeften. Met deze kennis kan een leerkracht de eigen leerlingen passender en effectiever benaderen en begeleiden in de klas.

Nieuwsgierig?

Ook nieuwsgierig naar zo’n unieke ervaring? Een ambulant begeleider van Auris kan een VR-bril beschikbaar stellen om deze ervaring te beleven. Neem gerust contact met ons op.