• Virtual Reality

Virtual Reality

Lees voor

Werkwijze

Met de VR-bril op zien leerkrachten een filmpje van 6 minuten. Zo kruipen zij in de huid van een kind met TOS. Ze kijken rond in het klaslokaal en horen de overwegingen van het kind. Op deze manier begrijpt en beleeft de leerkracht in korte tijd wat het betekent om TOS te hebben.

Na het bekijken van het filmpje bespreekt de ambulant begeleider de ervaring met de leerkracht. Deze kennis kan de leerkracht vervolgens toepassen om de eigen leerlingen met TOS passender en effectiever te benaderen.