• TREINTJE: drie tools op de rails

TREINTJE: drie tools op de rails

Lees voor

Spontane taal is een belangrijke bron van informatie als het gaat om taalontwikkeling van het kind, omdat deze integratie vergt van alle deelvaardigheden van de taalproductie. Het geeft informatie over de grammaticale complexiteit en fouten in de taal van een kind.

Hoe werkt het?

Door middel van het treintje werk je van een audio- of video-opname met spontane taal van één of meerdere kinderen naar een analyse van het grammaticale niveau. Daarbij is het treintje opgebouwd uit drie afzonderlijke tools.

 1. De Transcriptietool (ontwikkeld door It’s Language)
  Na het uploaden van een audio of video met spontane taaldata in de transcriptietool, ondersteunt de tool met het volledige uitschrijven van de spontane taal. Een deel van de uitingen van het kind en de logopedist worden met spraaktechnologie herkend en direct in ‘spraakwolkjes’ geplaatst. Voor uitingen, die niet automatische herkend zijn, kunnen extra ‘spraakwolkjes’ worden aangemaakt om handmatig de uitingen aan te vullen. Vanuit de transcriptietool download je je transcript in een Chat bestand, die gebruikt kan worden voor de volgende stap in de grammaticale analyse: de TARSP-analyse.
 2. SASTA (ontwikkeld door Universiteit Utrecht en Vereniging Klinisch Linguïsten) 
  Na invoer van het chat bestand uit de transcriptietool in SASTA, wordt een automatische grammaticale analyse volgens de TARSP-systematiek (Schlichting, 2017) uitgevoerd. Elke uiting krijgt de juiste TARSP-codes toegekend. Het resultaat is een Excel bestand, vormgegeven zoals het TARSP- formulier, of een chat bestand. Dat laatste is te gebruiken in de volgende tool van het Treintje.
 3. Stamper (ontwikkeld door Anouk Scheffer1, promovendus Auris/UU)
  De output van SASTA (chat bestand) vormt de input voor Stamper. Stamper groepeert de verschillende structuren uit de TARSP-analyses en maakt eenvoudige overzichten. Het geeft bijvoorbeeld inzicht in de gemiddelde lengte van zinnen en de structuren die het kind (of kinderen) wel en niet kennen op het moment van de meting(en). De output van Stamper kan gebruikt worden bij het analyseren en opstellen van grammaticale doelen bij kinderen tussen de 3,0 en 7,0 jaar oud.

Meer informatie over Stamper

Met het Treintje kan een behandelaar, vanuit een opname van spontane taal van een kind, semi-automatisch een grammaticale analyse uitvoeren. Dit heeft verschillende voordelen, zoals

 • Het wegnemen van belangrijke belemmeringen voor het interpreteren van spontane taal, zoals tijdsinspanning en expertise;
 • Het snel en eenvoudig weergeven van het grammaticale niveau van een kind of groep kinderen;
 • Het in kaart brengen van grammaticale vooruitgang doordat meerdere metingen van één kind vergeleken kunnen worden, dat een overzicht van de ontwikkeling van een kind geeft.
 • Het realiseren van groepsoverzichten: van verschillende kinderen kunnen metingen worden ingevoerd om het grammaticale niveau te bepalen, waarmee de logopedist het grammaticale niveau van verschillende kinderen in een groep kan vergelijken en groepsdoelen kiezen.
 • Het opstellen van juiste grammaticale behandeldoelen
 • Eenvoudig het grammaticale niveau van een kind/kinderen (TARSP-fase) bepalen.

Testen vergelijken

Het Treintje maakt het mogelijk om van één kind meerdere metingen te vergelijken. Op die manier ontstaat een overzicht van de ontwikkeling van een kind.

Ook kunnen er van verschillende kinderen metingen worden ingevoerd om het grammaticale niveau te bepalen. Zo kan de logopedist het grammaticale niveau van verschillende kinderen in een groep vergelijken en groepsdoelen kiezen.

Geïnteresseerd?

Team Innovatie is erbij gebaat om spontane taaldata te verzamelen of om jouw data samen te analyseren. Zo kunnen we onze tools in Treintje verbeteren en jou helpen aan een goede grammaticale analyse. Nieuwsgierig geworden en/of zin om aan de slag te gaan met de tools in het Treintje? We horen graag van je.