• TREINTJE: drie tools op de rails

TREINTJE: drie tools op de rails

Lees voor

Het Treintje is een verzameling van drie innovatieve tools, ontwikkeld door Auris, de Universiteit Utrecht (UU) en technologiebedrijf It’s Language. De eerste tool is de transcriptietool, voor het ondersteunen van het maken van transcripten van spontane taal. De tweede tool is SASTA, ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en VKL (Vereniging van Klinisch Linguïsten). Met SASTA worden grammaticale codes toegevoegd aan de getranscribeerde zinnen. De derde tool is Stamper, ontwikkeld door Anouk Scheffer (promovendus Auris/UU). Met Stamper worden overzichten van de grammatica van een kind weergegeven. Ook kunnen voortgang en groepsoverzichten in beeld worden gebracht.

Hoe werkt het?

Door middel van het treintje werk je van een video met spontane taal van één of meerdere kinderen naar een analyse van het grammaticale niveau.

 1. De Transcriptietool 
  De video met spontane taaldata upload je in de transcriptietool die helpt met het uitschrijven van de spontane taal. Een deel van de uitingen van het kind worden met spraaktechnologie herkend en direct in spraakwolkjes geplaatst.  Er worden ook extra spraakwolkjes aangemaakt om de uitingen van het kind in te vullen. De uitwerking hiervan gebruik je in SASTA, de volgende tool van het Treintje.
 2. SASTA 
  De uitwerking uit de transcriptietool upload je in SASTA. Er volgt een automatische grammaticale analyse volgens de TARSP-methode. Elke uiting krijgt de juiste TARSP-codes toegekend. De output is te downloaden en direct te gebruiken in de volgende stap van het Treintje voor uitgebreidere analyse.
 3. Stamper 
  De output van SASTA vormt de input voor Stamper. Stamper groepeert de verschillende structuren uit de TARSP-analyses en maakt eenvoudig af te lezen overzichten. Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in de gemiddelde lengte van zinnen en in de structuren die het kind of de kinderen wel en niet kennen op het moment van de meting(en).

Meer informatie over Stamper

De tool geeft je een uitgebreide (visuele) analyse van het grammaticale niveau van het kind of groepje kinderen. In deze analyse zie je:

 • Het grammaticale niveau van een kind/kinderen (TARSP-fase);
 • De zinnen die het kind maakte bij elke structuur;
 • De gemiddelde zinslengte (MLU);
 • De grammaticale vooruitgang in beeld;
 • Groepsoverzichten;

Stamper is bedoeld voor logopedisten van Auris die werken met kinderen in de leeftijd van ongeveer 3;0 tot 7;0 jaar. De tool is beschikbaar met je Auris account voor alle Auris professionals via de volgende link: Stamper (loudly.nl). Stamper is onderdeel van het promotieproject FONOGRAM van promovenda Anouk Scheffer. Dit project loopt van oktober 2019 tot september 2023 en wordt uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Utrecht. .

Testen vergelijken

Het Treintje maakt het mogelijk om van één kind meerdere metingen te vergelijken. Op die manier ontstaat een overzicht van de ontwikkeling van een kind.

Ook kunnen er van verschillende kinderen metingen worden ingevoerd om het grammaticale niveau te bepalen. Zo kan de logopedist het grammaticale niveau van verschillende kinderen in een groep vergelijken en groepsdoelen kiezen.

Geïnteresseerd?

Team Innovatie helpt je graag op weg om je eigen analyses te maken of om jouw data samen te analyseren. Zo kunnen we onze tools verbeteren en jou helpen aan een goede grammaticale analyse.

Nieuwsgierig geworden en/of zin om aan de slag te gaan met de tools in het Treintje? Mail naar innovatie@auris.nl.