• TREINTJE: drie tools op de rails

TREINTJE: drie tools op de rails

Lees voor

Transcriptie Tool

De eerste tool in dit ‘treintje’ is de Transcriptie Tool. Hierin kun je audio of video uploaden en wordt het uitschrijven van spontane taal vergemakkelijkt. Dit gebeurt doordat de volwassen spraak al (grotendeels) herkend wordt en voor je wordt uitgeschreven. De rest van het transcript kun je in deze tool maken. Er kan geëxporteerd worden naar Excel of chat formaat.

SASTA

De tweede tool is SASTA. Hiermee kunnen de zinnen automatisch grammaticaal geanalyseerd worden en krijgen ze een TARSP code toegekend. Deze tool wordt ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. De output in chat of Excel kan bekeken worden of als invoer dienen voor STAMPER.

Stamper

De laatste tool heet Stamper. De uitgeschreven zinnen met de TARSP codes zijn de invoer voor deze app en wat je te zien krijgt zijn overzichten van MLU en van de gekende en niet-gekende structuren. Met deze tool kan ook de vooruitgang tussen twee meetmomenten van een kind in kaart gebracht worden of kan een overzicht gemaakt worden van het grammaticale niveau van een groep kinderen.