• Spontane taalanalyse in het onderwijs

Spontane taalanalyse in het onderwijs

In dit project is het doel ervaringen opdoen met het Treintje binnen het speciaal onderwijs (cluster 2) en daarnaast kansen te verkennen voor een geautomatiseerde spraak- taalanalyse in het regulier onderwijs.

Lees voor

Waarom?

Spontane taal is een grote bron van informatie als het gaat om taalontwikkeling van het kind, omdat daarvoor alle deelvaardigheden van de taalproductie worden geïntegreerd. Het geeft informatie over de grammaticale complexiteit en fouten in de taal van een kind (bron: ZINnig Handreiking Spontane Taal). Spontane taal benadert de alledaagse communicatie. Hierdoor kan een analyse hiervan direct vertaald worden in behandeldoelen die gericht zijn op dagelijkse communicatie van het kind.

Spontane taalanalyse is daarom een belangrijk en gewenst instrument voor logopedisten, linguïsten en leerkrachten. In de praktijk is zo’n analyse echter vaak te tijdrovend om daadwerkelijk in te zetten. Door automatisering komt dit binnen handbereik. Het Team Innovatie heeft een waardevol spraak- taal analyse instrumentarium gerealiseerd, dat Het Treintje wordt genoemd.

De analyses uit het Treintje ondersteunen professionals om kinderen beter geïnformeerd te behandelen, individueel of in groepen.

Projectdoel

In dit project is het doel ervaringen opdoen met het Treintje binnen het speciaal onderwijs (cluster 2) en daarnaast kansen te verkennen voor een geautomatiseerde spraak- taalanalyse in het regulier onderwijs. Om de meerwaarde van spontane taalanalyse met het Treintje voor het onderwijs ten opzichte van gestandaardiseerde tests en screeningen te toetsen, wordt spontane taal geanalyseerd. Deze analyse wordt naast de uitkomsten van een de usual care (reguliere screening op taalproblemen en gestandaardiseerde taaltest) gelegd en de werkwijze wordt met de betrokken professionals zoals leerkrachten en logopedist geëvalueerd. Daaruit kan worden opgemaakt of het Treintje waardevol ingezet kan worden in cluster 2 en regulier onderwijs.

Geïnteresseerd?

Team Innovatie staat open voor suggesties en is altijd op zoek naar testers en gebruikers en van onze tools. Wil je meedenken over de inzet en ontwikkeling van Treintje voor spontane taalanalyses in het speciaal en regulier onderwijs? Dan gaan we graag met u in gesprek. We horen het graag.