Gehooronderzoek bij volwassenen

Volwassenen met gehoorverlies kunnen op het Audiologisch Centrum in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom worden onderzocht. Een audiologie-assistent voert het gehooronderzoek (audiometrisch onderzoek) bij u uit.

Lees voor

Gehoorverlies meten

Het gehooronderzoek bestaat uit verschillende metingen en onderzoeken. Met het gehooronderzoek leggen we vast wat u kan horen en verstaan. Ook onderzoeken we hoe verschillende onderdelen van de gehoorbaan werken. Wilt u weten welke onderzoeken er zijn om gehoorverlies te meten? Bekijk dan onze folders.

Team slechthorende volwassenen

Team slechthorende volwassenen

Volwassenen met gehoorverlies en met problemen op het gebied van het gehoor, vallen onder de zorg van het Team slechthorende volwassenen. Het team bestaat uit audiologen, audiologie-assistenten, maatschappelijk werkers en/of gedragsdeskundigen. De begeleiding van het team kan bestaan uit ondersteuning en begeleiding bij:

  • hoortoestelaanpassing;
  • de acceptatie van het gehoorverlies;
  • het aanleren van communicatieve vaardigheden en/of
  • het informeren van de omgeving over de gevolgen door het gehoorverlies.
CI-team

CI-team

Als er sprake is van (zeer) ernstig gehoorverlies aan beide oren en een hoortoestel het verstaan van de spraak niet of nauwelijks verbeterd, dan is er mogelijk een indicatie voor een cochleair implantaat (CI). De oorzaak van het gehoorverlies moet dan in het slakkenhuis liggen. Het gehoorverlies moet blijken uit een recente proef met één of twee hoortoestellen.

Het CI-team van het Audiologisch Centrum werkt hiervoor nauw samen met het CI-team van het Erasmus MC. Vanuit ons team is een logopedist verbonden aan het CI-team.

Aanmelden

Aanmelden voor gehooronderzoek (audiometrisch onderzoek) kan bij het Audiologisch Centrum.

Aanmelden

Downloads