Aanmelden voor onderzoek

Heeft u problemen met uw gehoor? Hieronder leest u welke stappen u neemt om u bij ons Audiologisch Centrum aan te melden.

Lees voor

Problemen met uw gehoor?

Bespreek uw klachten met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar één van onze Audiologische Centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

Aanmelden
Om u aan te melden, ontvangen wij graag de volgende stukken:

  • Een verwijsbrief van een arts
  • Een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (het formulier vindt u onderaan deze pagina)

Onderzoek
Als wij uw verwijsbrief en aanmeldformulier hebben ontvangen, nodigen wij u uit voor een gehooronderzoek en een gesprek.

Wij doen onderzoek naar uw gehoor en bieden ook ondersteuning bij gehoorproblemen of bij problemen met de hoortoestelaanpassing. Volwassenen met tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) kunnen ook bij ons terecht.

Locaties
Onderzoek naar gehoor of begeleiding bij auditieve problemen vindt plaats op één van ons Auris Audiologische Centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

U kunt de stukken voor uw aanmelding mailen naar:

Vragen en contactgegevens

Heeft u vragen over een onderzoek of een aanmelding? Neem dan gerust contact met ons op.