Aanmelden voor gehooronderzoek

Heeft u problemen met uw gehoor? Hieronder leest u welke stappen u neemt om u bij ons Audiologisch Centrum aan te melden voor gehooronderzoek.

Lees voor

Problemen met uw gehoor?

Bespreek uw klachten met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar één van onze Audiologische Centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

Aanmelden
Om u aan te melden, ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • Een verwijsbrief van een arts
  • Een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (deze vindt u onderaan de pagina)

Onderzoek
Na ontvangst van de verwijsbrief en het aanmeldformulier wordt u op de wachtlijst geplaatst (zie de blauwe knop onder aan deze pagina voor de huidige wachttijden). Zodra u aan de beurt bent neemt een medewerker van ons contact met u op voor het inplannen van een gehooronderzoek en een gesprek.

Wij doen onderzoek naar uw gehoor en bieden ook ondersteuning bij gehoorproblemen of bij problemen met de hoortoestelaanpassing. Volwassenen met tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) kunnen ook bij ons terecht.

Locaties
Onderzoek naar gehoor of begeleiding bij auditieve problemen vindt plaats op één van ons Auris Audiologische Centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

U kunt de formulieren voor de aanmelding mailen naar:

Vragen en contactgegevens

Heeft u vragen over een onderzoek of een aanmelding? Neem dan gerust contact met ons op.