Omgaan met auditieve en/of communicatieve problemen

De cursus 'Spraakafzien en Communicatieve vaardigheden' is bedoeld voor slechthorenden, hun partners en/of familieleden. Spraakafzien is het onbewust letten op de mond (liplezen), het gezicht (mimiek) en de lichaamshouding (lichaamstaal) om de ander beter te begrijpen.

Lees voor

Spraakafzien

Als u niet goed kunt horen, kijkt u heel goed naar anderen. Onbewust let u meer op de mond (liplezen), het gezicht (mimiek) en de lichaamshouding (lichaamstaal) van de ander. Dit wordt spraakafzien genoemd. Hierdoor verstaat en begrijpt u de ander beter.

Als u slechthorend bent, zijn hoortoestellen en goede vaardigheden niet voldoende voor de verbetering van de communicatie. Het is belangrijk dat u als slechthorende aanpassingen in uw communicatie toepast. Dat geldt ook voor uw omgeving. Uw communicatie aanpassen aan uw situatie, noemen we communicatieve vaardigheden. Tijdens de cursus oefenen we met deze vaardigheden en krijgt u informatie over de theorie van het spraakafzien.

Voor wie

De cursus ‘Spraakafzien en Communicatieve vaardigheden’ is bedoeld voor slechthorenden, hun partners en/of familieleden. Zij oefenen om het spraakafzien en de communicatieve vaardigheden meer eigen te maken. De groep bestaat uit 5 à 6 slechthorende deelnemers en hun oefenpartners. Dit kan een eigen partner zijn, maar ook volwassen kinderen, vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom om deel te nemen als oefenpartner.

Deze cursus geven we in het Audiologisch Centrum in Rotterdam en in Bergen op Zoom. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten. Tussen de 9e en de 10e bijeenkomst zit ongeveer 3 maanden. Tijdens deze laatste bijeenkomst evalueren we in hoeverre u de aangeleerde vaardigheden in de praktijk kunt brengen.

Verwijzing huisarts of KNO-arts

Voor deelname aan de cursus heeft u een verwijskaart van huisarts of KNO-arts nodig. Met een geldige verwijskaart wordt de cursus in het algemeen gefinancierd door de zorgverzekering. Heeft u belangstelling voor de cursus en wilt u meer weten over hoe de procedure van aanmelding? Stuur dan een e-mail naar aanmeldingenac@auris.nl.

Aanmelden

Stuur voor meer informatie over de cursus ‘Spraakafzien en Communicatieve vaardigheden’ een e-mail naar aanmeldingenac@auris.nl.