Voorlichting en begeleiding bij tinnitus en hyperacusis

Tinnitus is het ervaren van geluiden in het hoofd of de oren, zoals fluiten, suizen, piepen, brommen, zoemen of bonken, terwijl er buiten het lichaam eigenlijk geen geluid is. Mensen met hyperacusis reageren overgevoelig op geluid.

Lees voor

Juiste voorlichting is belangrijk

Bij tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) is het erg belangrijk om de juiste voorlichting te krijgen. Een goed inzicht in wat tinnitus of hyperacusis is en welke factoren hierin een rol spelen, kan helpen om er op een goede manier mee om te gaan. Het tinnitusteam van het Audiologisch Centrum biedt voorlichting en begeleiding aan mensen met tinnitus- en hyperacusisklachten. Het tinnitusteam bestaat uit audiologen, audiologie-assistenten en een maatschappelijk werker en/of gedragsdeskundige.

U heeft een verwijzing van de KNO-arts of huisarts nodig
Na ontvangst van de verwijzing sturen wij u informatie per e-mail. In deze e-mail staat ook een link naar een online presentatie met uitleg over tinnitus en hyperacusis en hoe hiermee om te gaan. Ongeveer 2 à 3 weken later heeft u een (telefonische) afspraak met een begeleider van ons tinnitusteam. Tijdens dit gesprek bespreken we welke hulpvragen/klachten u heeft en wordt een eventueel vervolgtraject met u besproken.

Afhankelijk van uw hulpvraag kan het vervolgtraject zijn:

  • een gehooronderzoek en gesprek met de audioloog
  • een proef met hoortoestellen of een ander technisch hoorhulpmiddel
  • een (intake)gesprek met de begeleider van het tinnitusteam
  • een extern vervolgtraject

Kinderen en tinnitus
Kinderen met tinnitus worden direct ingepland voor een intakegesprek met de begeleider van ons tinnitusteam of de audioloog van ons centrum. Afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek bekijken we samen met de ouder en het kind welk vervolgtraject we in kunnen zetten.

Meer informatie?
Wilt u alvast meer informatie over tinnitus of hyperacusis, dan adviseren wij u te kijken op:

Meer over hyperacusis
Hyperacusis kan beschreven worden als ‘te veel horen’ waarbij iemand normale alledaagse geluiden als hinderlijk, irritant of zelfs pijnlijk ervaart. Bij hyperacusis is de geluidstolerantie in de hersenen verminderd. Hyperacusis gaat vaak gepaard met tinnitus en gehoorverlies. Er is vaak een sterke relatie met spanningen en stress.

De begeleiding van Auris bij hyperacusis is in grote lijnen dezelfde als bij tinnitus. Er wordt gewerkt aan het verhogen van de geluidstolerantie en het toelaten van geluiden die vaak bij hyperacusis vermeden worden.

Aanmelden

Klik op één van de onderstaande buttons voor meer informatie over het aanmelden bij het Audiologisch Centrum.