Gehooronderzoek bij kinderen

Kinderen met gehoorverlies kunnen op het Audiologisch Centrum in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom worden onderzocht. Een audiologie-assistent voert het gehooronderzoek (audiometrisch onderzoek) bij uw kind uit. Zij heeft hier veel ervaring mee en stelt uw kind gerust.

Lees voor

Gehoorverlies meten

Het gehooronderzoek bestaat uit verschillende metingen en onderzoeken. Met het gehooronderzoek leggen we vast wat uw kind kan horen en verstaan. Ook onderzoeken we hoe verschillende onderdelen van de gehoorbaan werken. Wilt u weten welke onderzoeken er zijn om gehoorverlies te meten? Bekijk dan onze folders.

Team slechthorende kinderen en jongeren

Team slechthorende kinderen en jongeren

Kinderen met langdurend of permanent gehoorverlies worden opgenomen in het team slechthorende kinderen en jongeren. Het team bestaat onder andere uit: audiologen, audiologie-assistenten, maatschappelijk werkers, logopedisten, linguïsten en gedragsdeskundigen. Het doel van het team is om kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar begeleiding te bieden. Bijvoorbeeld door het aanpassen of controleren van de hoortoestellen. Zo kunnen de kinderen met gehoorverlies zich ondanks hun beperking optimaal ontwikkelen.

Daarnaast biedt het team slechthorende kinderen en jongeren ook ondersteuning aan ouders/verzorgers en naaste omgeving. Bijvoorbeeld om te leren omgaan met de gehoorbeperking van het kind.

CI-team

CI-team

Als er sprake is van (zeer) ernstig gehoorverlies aan beide oren, beoordelen wij of uw kind in aanmerking kan komen voor een cochleair implantaat (CI). Het is dan belangrijk dat de gehoorzenuw goed werkt en de oorzaak van het gehoorverlies in het slakkenhuis ligt. Een hoortoestel biedt in dat geval onvoldoende hulp.

Het CI-team van het Audiologisch Centrum werkt hiervoor nauw samen met het CI-team van het Erasmus MC. Vanuit ons team is een logopedist verbonden aan dit team.

Aanmelden

Aanmelden voor gehooronderzoek (audiometrisch onderzoek) bij kinderen kan bij het Audiologisch Centrum.

Aanmelden