Spraak-, taal- en ontwikkelingsonderzoek

De eerste woordjes van een kind zijn heel belangrijk. Ouders wachten er met spanning op. Soms blijven die eerste woordjes uit. Of het kind praat wel, maar niet duidelijk. Het kan ook zijn dat het kind geen zinnetjes maakt of de taal van anderen niet goed begrijpt. Twijfelt u hierover of maakt u zich zorgen, dan is het goed om onderzoek naar spraak- of taalontwikkeling te laten doen bij een Audiologisch Centrum.

Lees voor

Intake

Voorafgaand aan het eerste bezoek bij een Audiologisch Centrum wordt een intake ingepland. De intake kan zowel telefonisch als op het Audiologisch Centrum zijn. Tijdens het eerste bezoek bij een Audiologisch Centrum krijgt uw kind een gehooronderzoek en een intakegesprek met een audioloog of logopedist. Zij stellen u vragen en u kunt uw zorgen/vragen bespreken. Hierna wordt bepaald welke onderzoeken er (eventueel) nodig zijn. Meer informatie leest u in de folders op deze pagina.

Onderzoek

Er wordt (bijna) altijd een onderzoek uitgevoerd door een logopedist. Bij jonge kinderen gebruiken we speelgoed tijdens het onderzoek. Oudere kinderen krijgen taakjes die te maken hebben met het begrijpen van taal of het gebruiken van taal. De meeste kinderen vinden het leuk om mee te doen met het onderzoek.

Ook voert de gedragsdeskundige (bijna) altijd een onderzoek uit. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in het denken en leren van uw kind. Meestal kijkt de gedragsdeskundige naar de (niet-verbale) intelligentie. Daarnaast krijgen we met observaties een beeld van de spelontwikkeling, contactname, aandacht en geheugen. Kinderen vinden de taakjes en spelletjes die zij moeten doen meestal heel leuk.

Na het onderzoek heeft de onderzoeker enige tijd nodig om de gegevens uit te werken en zorgvuldig te bespreken met de collega’s binnen het Audiologisch Centrum (multidisciplinair overleg). Hierna verwerken we het resultaat van het onderzoek en het advies in een verslag. U en de verwijzer krijgen altijd een kopie van dit verslag.

TOS-team

Het Audiologisch Centrum heeft een team dat zich specifiek richt op de taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij kinderen. Aan dit team zijn audiologen, logopedisten, linguïsten en gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen) verbonden. Gezamenlijk bekijkt het team welke onderzoeken noodzakelijk zijn voor een goede diagnose. Wanneer er een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) vastgesteld wordt, blijft het team indien nodig, uw kind in een bepaalde periode volgen in de ontwikkeling.

Video: onderzoek van jonge kinderen bij het Audiologisch Centrum van Auris.

Aanmelden

Aanmelden voor taalontwikkelingsonderzoek bij kinderen kan bij het Audiologisch Centrum.

Aanmelden

Downloads: