Uw kind aanmelden voor onderzoek

Wilt u uw kind aanmelden voor onderzoek? Hieronder leest u welke stappen u dan neemt.

Lees voor

Heeft uw kind problemen met horen, spraak of taal?

Bespreek uw twijfels met uw huisarts of de arts van het consultatiebureau. Zij kunnen u doorverwijzen naar ons Audiologisch Centrum.

Kinderen worden altijd ingepland voor het intakespreekuur. Informatie uit dit gesprek gebruiken we om het verdere traject te bepalen. Na het intakegesprek onderzoeken verschillende specialisten uw kind onderzocht. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Audiologen (gespecialiseerd in het gehoor)
  • Audiologische assistenten (gespecialiseerd in gehooronderzoeken)
  • Logopedisten
  • Gedragsdeskundigen (psychologen/orthopedagogen)

Dit team van experts overlegt steeds met elkaar en komt vervolgens met een duidelijk advies. Als het mogelijk is, worden de onderzoeken op één dag afgenomen.

Uw kind aanmelden voor onderzoek

Een verwijsbrief van een arts is altijd nodig om aan te kunnen melden.

Heeft u voor uw kind een verwijzing van een arts ontvangen voor onderzoek op ons centrum? Dan verzoeken wij u het aanmeldformulier voor kinderen tot 16 jaar  zo volledig mogelijk in te vullen en naar ons op te sturen per post of per e-mail. Vergeet niet uw handtekening op het formulier te plaatsen.

Onderzoek naar gehoor, spraak en taal vindt plaats op één van onze Auris Audiologische Centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

Vragen en contactgegevens

Heeft u vragen over een onderzoek of over een aanmelding? Neem dan gerust contact met ons op.