Uw kind aanmelden voor onderzoek

Wilt u uw kind aanmelden voor gehooronderzoek bij het Audiologisch Centrum van Auris? Hieronder leest u welke stappen u dan neemt.

Lees voor

Heeft uw kind problemen met horen, spraak of taal?

Bespreek uw twijfels met uw huisarts of de arts van het consultatiebureau. Zij kunnen u doorverwijzen naar één van onze Audiologisch Centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

Uw kind aanmelden

Om uw kind aan te melden ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • Een verwijsbrief van de arts
  • Een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier
  • Behandelverslag(en) van de logopedist (indien uw kind al naar een logopedist gaat). U kunt de behandelverslagen toesturen of gebruik maken van het ‘vragenformulier behandeld logopedist’.

Het aanmeldformulier en het vragenformulier van de logopedist vindt u onderaan deze pagina. Het aanmeldformulier is ook beschikbaar in het Engels, Turks, Pools en Arabisch. Als deze gegevens volledig zijn nemen wij de aanvraag in behandeling.

Intake en vervolgonderzoek

Na ontvangst van de verwijsbrief en het aanmeldformulier komt uw kind op de wachtlijst (zie de blauwe knop onder aan deze pagina voor de huidige wachttijden). Zodra uw kind aan de beurt is neemt een medewerker van ons contact met u op voor het inplannen van een gehooronderzoek en een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt besloten welk(e) onderzoek(en) in het vervolgtraject nodig zijn.

Bij het vervolgonderzoek kunnen verschillende specialisten betrokken zijn. Bijvoorbeeld:

  • Audiologen (hoofdbehandelaar)
  • Audiologieassistenten
  • Logopedisten
  • Linguïsten
  • Gedragsdeskundigen (psychologen/orthopedagogen)
  • Maatschappelijk werker

Dit team van experts overlegt het gehele traject met elkaar. Samen komt het team met een passend advies voor begeleiding of behandeling van uw kind.

Locaties
Onderzoek naar gehoor, spraak en taal vindt plaats op één van onze Auris Audiologische Centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

U kunt de formulieren voor de aanmelding mailen naar:

Vragen en contactgegevens

Heeft u vragen over een onderzoek of over een aanmelding? Neem dan gerust contact met ons op.