Uw kind aanmelden voor onderzoek

Wilt u uw kind aanmelden voor onderzoek? Hieronder leest u welke stappen u dan neemt.

Lees voor

Heeft uw kind problemen met horen, spraak of taal?

Bespreek uw twijfels met uw huisarts of de arts van het consultatiebureau. Zij kunnen u doorverwijzen naar één van onze Audiologisch Centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

Uw kind aanmelden
Om uw kind aan te melden, ontvangen wij graag de volgende stukken:

  • Een verwijsbrief van een arts
  • Een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. Let op: als ouders het gezamenlijk gezag hebben, dan hebben wij de handtekening van beide ouders nodig.
  • Als uw kind al naar een logopedist gaat, dan ontvangen wij ook graag logopedische achtergrondgegevens. U kunt de behandelverslagen van de logopedist toesturen of gebruik maken van het ‘Vragenformulier behandelend logopedist’.

Het aanmeldformulier en het vragenformulier van de logopedist vindt u onderaan deze pagina. Het aanmeldformulier is ook beschikbaar in het Engels, Turks, Pools en Arabisch.

Intake en vervolgonderzoek

Kinderen worden altijd eerst ingepland voor een gehooronderzoek en een intakegesprek met de ouder(s). Tijdens het intakegesprek wordt besproken welk(e) onderzoek(en) in het vervolgtraject nodig is.

Bij het vervolgonderzoek kunnen verschillende specialisten betrokken zijn. Bijvoorbeeld:

  • Audiologen (gespecialiseerd in het gehoor en geluid)
  • Audiologie-assistenten (gespecialiseerd in gehooronderzoeken)
  • Logopedisten (gespecialiseerd in taal)
  • Linguïsten (spraak-/taaldeskundigen)
  • Gedragsdeskundigen (psychologen/orthopedagogen) (gespecialiseerd in gedrag)
  • Maatschappelijk werker (gespecialiseerd in het omgaan met gehoorproblemen)

Dit team van experts overlegt het gehele traject met elkaar. Samen komt het team met een passend advies voor begeleiding of behandeling van uw kind.

Locaties
Onderzoek naar gehoor, spraak en taal vindt plaats op één van onze Auris Audiologische Centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

U kunt de stukken voor de aanmelding mailen naar:

Vragen en contactgegevens

Heeft u vragen over een onderzoek of over een aanmelding? Neem dan gerust contact met ons op.