Spraakpoli

Uw kind heeft moeite met het maken van een aantal klanken (spraakproductieproblemen) en is hierdoor moeilijk verstaanbaar. Logopedische behandeling geeft onvoldoende resultaat en de logopedist wil ondersteuning. Om de behandelend logopedist op weg te helpen, gaat uw kind naar de Spraakpoli van het Audiologisch Centrum.

Lees voor

Medewerkers vanuit verschillende disciplines zijn betrokken bij de Spraakpoli:

  • De linguïst is de spraak-/taaldeskundige en doet onderzoek naar de spraakproductieproblemen. De linguïst geeft daarnaast een aantal behandelingen op het gebied van de spraak.
  • Een gedragsdeskundige heeft een gesprek met u over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De reden hiervoor is dat spraakproductieproblemen een negatieve invloed kunnen hebben op het welbevinden van uw kind (verdriet, boosheid, frustratie). En op het kunnen en durven communiceren met de omgeving (thuis, met vriendjes, met vreemden).
  • Tot slot is een audioloog betrokken. Goed kunnen horen en luisteren is een voorwaarde voor een succesvolle spraakbehandeling. Daarom vindt er ook gehooronderzoek plaats.

Het spraakonderzoek
De linguïst heeft eerst een gesprek met u. Daarna mag uw kind plaatjes of voorwerpen benoemen. Vervolgens maakt de linguïst een video-opname, waarbij u met uw kind speelt. Zo wordt het spontane spreken en de spraakmotoriek beoordeeld. We vragen u ook om een korte vragenlijst in te vullen over de verstaanbaarheid. Als nodig is, krijgt uw kind aanvullende tests.

De linguïst werkt het onderzoek naderhand uit. Zij/hij schrijft een onderzoeksverslag en stelt behandeldoelen op voor de behandelingen. De resultaten van het onderzoek worden een week na het onderzoek telefonisch met u en de behandelend logopedist besproken.

De behandelingen
Uw kind krijgt zes behandelingen. Iedere behandeling duurt (maximaal) twee uur, inclusief pauze. De behandelingen vinden plaats op een vast moment in de week. De linguïst probeert verschillende behandelmethoden en behandeltechnieken uit. Zo wordt beoordeeld wat uw kind helpt om klanken verstaanbaar uit te leren spreken. Na elke behandeling wordt met u besproken wat u thuis kunt doen. De linguïst brengt de behandelend logopedist ook op de hoogte van de behandeling.

De afsluiting en overdracht
Uw kind sluit de Spraakpoli af met een diploma. De linguïst maakt een evaluatieverslag. In het verslag staat een behandeladvies op maat voor de behandeld logopedist. De linguïst bespreekt dit advies ook telefonisch met de logopedist.

Follow Up
Ongeveer twee maanden na afronding van de Spraakpoli neemt de linguïst contact op met u en de behandelend logopedist. Er wordt besproken hoe het met u kind gaat. Als het nodig is, geeft de linguïst aangepaste of nieuwe behandeladviezen. Daarnaast vragen we u de vragenlijst over de verstaanbaarheid opnieuw in te vullen. Als het nodig is, maken we een afspraak voor een herhaling van het spraakonderzoek.

Praktische informatie

Praktische informatie

  • Vergoeding: uw zorgverzekeraar vergoedt de Spraakpoli. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. Bij aanvang van het onderzoek vraagt de linguïst u om hiervoor een aantal formulieren te ondertekenen.
  • Uw bezoek aan het Audiologisch Centrum duurt de eerste keer ongeveer 2,5 uur (onderzoek). De overige bezoeken duren ongeveer 2 uur (behandelingen).
  • Wij vinden het belangrijk dat u aanwezig bent bij de behandeling. Wij vragen u om geen andere kinderen mee te nemen.
  • Rapportage verzenden we via beveiligde e-mail naar u en de behandelend logopedist. U kunt zelf het verslag delen met andere betrokkenen, zoals school.
Informatie voor professionals Informatie voor ouder(s)/verzorger(s)

Aanmelden

Aanmelden voor de Spraakpoli voor kinderen kan bij het Audiologisch Centrum.

Aanmelden