Consultatie & advies onderwijs

U werkt in het onderwijs en heeft vragen over een leerling op het gebied van horen, spreken of taalvaardigheid. Vraag dan kosteloos een consultatie aan bij Auris. Een ambulant dienstverlener van Auris komt op school om de situatie en problematiek in kaart te brengen. De ambulant dienstverlener geeft u handelingsgerichte adviezen over hoe u het beste uw leerling kunt ondersteunen.

Lees voor

Consultatie & advies in het onderwijs

U heeft vragen over een leerling. Gaan die vragen over de spraak- en taalontwikkeling, over het gehoor of over de manier waarop de leerling communiceert? Dan kunt u bij Auris een Consultatie & advies aanvragen.

Hoe werkt het?

Voor een Consultatie & advies is toestemming nodig van de ouders. Heeft u toestemming gekregen? Dan vraagt u via onze website een consultatie aan. Een ambulant dienstverlener van Auris beantwoordt telefonisch uw vragen, of komt op school om de situatie en problematiek in kaart te brengen. Na afloop ontvangt u handelingsgerichte adviezen en praktische tips.

Vervolgtraject

Soms is meer ondersteuning nodig. Dan geeft Auris advies over het aanvragen van een eventueel vervolgtraject. Bijvoorbeeld:

  • Auris Ambulante behandeling in gezinnen
  • Een ondersteuningsarrangement vanuit Auris op de reguliere school
  • Aanvragen van een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs van Auris

De aanvraag voor een vervolgtraject loopt via het Auris Aanmeldpunt.

Kan Auris niet de beste hulp bieden? Dan kunnen wij aangeven welke andere oplossingen er zijn en eventueel doorverwijzen.

Voor wie?

Auris Consultatie & advies is er voor leerkrachten en begeleiders van leerlingen vanaf 4 jaar in het primair en speciaal (basis) onderwijs en voortgezet onderwijs. Aan een Consultatie & advies zijn geen kosten verbonden voor de school.

Auris Consultatie & advies kan, na toestemming van ouders, worden aangevraagd door:

  • Een leerkracht of intern begeleider op een reguliere basisschool;
  • Een leerkracht of intern begeleider uit het speciaal (basis)onderwijs;
  • Een docent of zorgcoördinator uit het voortgezet onderwijs.
Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeelden uit de praktijk

Leerkracht Jolanda

Jolanda is leerkracht op een basisschool. Zij merkt dat er nauwelijks interactie is tussen haar en Mark, een leerling in haar groep. Mark heeft een normale intelligentie en de vraag is waar het communicatieprobleem vandaan komt. Daarom roept ze de hulp van Auris in en vraagt een consultatie aan.

Een medewerker van Auris komt meekijken en adviseert Jolanda hoe zij Mark kan stimuleren om te communiceren.

Theo in het speciaal basisonderwijs

Theo in het speciaal basisonderwijs

De intern begeleider van een school voor speciaal basisonderwijs ervaart bij Theo taalproblemen. Hij kan niet op de woorden komen en zijn verhalen zijn vaak warrig. Theo is een stille jongen, dromerig en met name dit jaar vertoont hij clownesk en negatief gedrag. Is er misschien sprake van TOS bij Theo en hoe kunnen we dat laten vaststellen en beter begeleiden? Een Ambulant Dienstverlener van Auris  komt kijken en raadt een onderzoek bij het Audiologisch Centrum aan. Daarnaast geeft hij geeft een aantal adviezen voor de leerkracht.

Leerkracht Maarten in groep 6

Leerkracht Maarten in groep 6

Maarten is leraar in groep 6. Volgend schooljaar start Isabel in zijn groep, een slechthorend meisje met hoortoestellen.

Isabel functioneert goed op school, maar Maarten zou graag informatie willen over de gevolgen van slechthorendheid in de klas. Ook wil hij graag weten hoe hij in de school rekening kan houden met wat Isabel nodig heeft.

 

De ambulant dienstverlener van Auris, gespecialiseerd in het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen, komt langs en geeft samen met Isabel Maarten tips en advies hoe hij het beste Isabel kan helpen in het nieuwe schooljaar.

De ambulant dienstverlener wijst Maarten ook op het cursusprogramma slechthorend, doof en CI van het Auris Cursuscentrum