Lees voor

Ouder-kindgroep

De ouder-kindgroep is onderdeel van de behandeling in de peuterbehandelgroepen. Soms gebruiken we het ook in de ambulante behandeling tijdens het wachten op de start van de behandeling. Auris bespreekt samen met ouders of dit aanbod ingezet kan worden. Tijdens 'Taal doe je samen' leer je hoe je taal bij je kind kunt stimuleren. Dit volg je samen met je kind. Jullie gaan samen aan de slag tijdens de bijeenkomsten, dit noemen we themaochtenden. Twee ervaren medewerkers van Auris begeleiden jullie hierin. Daarnaast is er een informatieavond (zonder kinderen).

Informatieavond

Tijdens de (online) informatieavond zijn beide ouders/verzorgers, opa’s, oma’s en andere mensen die ermee te maken hebben van harte welkom.

Themaochtenden

Je komt vier keer een ochtend met je kind naar de groep. Tijdens de themaochtenden is het de bedoeling dat één van de ouders aanwezig is. Er is geen plek voor beide ouders/verzorgers.

We werken met vier thema’s:

 • Bewegen en taal
  Bewegen helpt kinderen om taal te leren. Tijdens deze bijeenkomst leer je hoe je door samen te bewegen taal kunt leren aan je kind.
 • Emoties
  Kinderen met een TOS vinden het moeilijk om uit te leggen waarom ze boos, blij of verdrietig zijn. Ze hebben hier nog weinig woorden voor. Bij deze themaochtend leer je hoe je met de emoties van je kind om kunt gaan.
 • Interactie en communicatie
  Bij dit thema laten we zien hoe je samen plezier kunt maken tijdens spel. Je leert hoe je meer woorden en zinnen kan uitlokken bij je kind.
 • Interactief voorlezen
  Kinderen leren door samen te kijken en te lezen in een boek. Er zijn verschillende manieren om een boek te lezen. Tijdens deze bijeenkomst ervaar je wat deze verschillende manieren zijn. En hoe je met spel het boek tot leven kan brengen.

Andere behandelingen

 • Ambulante behandeling

  Bij ambulante behandeling zijn verschillende behandelaars betrokken. Het is hun vak om kinderen te behandelen die TOS hebben of doof of slechthorend zijn.

  Lees meer
 • Naschoolse behandelgroep

  Kinderen die doof/slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, hebben soms ook sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Deze kinderen kunnen terecht bij de naschoolse behandeling STAP.

  Lees meer
 • Peuterbehandelgroep

  Auris heeft twee soorten behandelgroepen. Behandelgroepen voor kinderen die doof/slechthorend zijn en kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis.

  Lees meer
 • Spraakpoli

  Uw kind (tussen de 4 en 8 jaar) spreekt klanken niet goed uit en is hierdoor moeilijk verstaanbaar. Uw kind is in behandeling bij een logopedist en deze logopedist wil graag tijdelijk hulp van Auris krijgen. Om de behandelend logopedist en u als ouder te helpen komt u met uw kind op de Spraakpoli. Hier vindt uitgebreid spraakonderzoek en een kortdurend behandeltraject plaats. Er wordt uitgezocht wat uw kind helpt om verstaanbaarder te spreken. U komt hiervoor (maximaal) 7 keer op locatie. Wilt u meer weten over de inhoud van de behandeling lees dan verder in onderstaande folders.

  Lees meer