Lees voor

Peuterbehandelgroep

Auris heeft twee soorten behandelgroepen. Behandelgroepen voor kinderen die doof/slechthorend zijn en kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis.

Behandelgroepen voor dove en slechthorende kinderen

De tweedaagse groepsbehandeling is voor jonge dove of slechthorende kinderen. Ouders zijn erg belangrijk bij de behandeling. Vaak heeft u al ambulante behandeling in het gezin gehad voordat uw kind start met de groepsbehandeling. Naast de groepsbehandeling werken we ook graag met u samen. Dit doen we via de brugfunctie en het plusaanbod.

 

Tweedaagse groepsbehandeling

In de behandelgroep werken wij op een speelse manier aan verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind. Spelenderwijs leert uw kind nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden. In een groep zitten gemiddeld acht kinderen. De behandeling vindt zoveel mogelijk in de groep plaats. We werken dan aan de persoonlijke doelen van uw kind. We doen dit met de hele groep of in kleinere groepjes. Als het nodig is geven we één-op-één behandeling. Er is niet alleen aandacht voor de taal. We kijken ook naar de motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en spel. Dat kan allemaal invloed hebben op de ontwikkeling van de taal. We werken met duidelijke doelen en volgens methodes die het beste werken.

Op de groep wordt zowel het gesproken Nederlands (ondersteund met gebaren) en/of de Nederlandse gebarentaal aangeboden.

 

Samenstelling behandelteam

Bij de behandeling van uw kind zijn meerdere behandelaren betrokken. Dit zijn:

 • Behandelcoördinator
 • Logopedist
 • Twee pedagogisch behandelaren
 • Kinderoefentherapeut
 • NGT-docent of gebarendocent

 

Brugfunctie

Start uw kind op de behandelgroep? Dan krijgt u toegang tot het ouderportaal, dit is een digitaal schrift. Hierin kunt u lezen wat er op de behandelgroep gebeurt. Eén van de pedagogisch behandelaren die met uw kind werkt, is de schakel tussen de behandelgroep en thuis. U krijgt informatie over de behandeling van uw kind. Ook bespreekt u met elkaar hoe u thuis aan de doelen kunt werken. Zo helpt u de behandeling thuis verder. De behandelaar laat u zien wat u thuis kunt doen en oefent dit samen met u. Heeft u vragen over hoe u thuis kunt omgaan met de doof- of slechthorendheid? Die vragen kunt u ook aan de behandelaar stellen.

 

Plusaanbod

Met de behandelcoördinator bespreekt u wat er misschien nog meer nodig is. Het plusaanbod is een aanbod op maat voor ouder en kind. Het kan bestaan uit ambulante behandeling thuis, cursussen of indirecte logopedie. Bij indirecte logopedie leert u hoe u uw kind kan helpen in de taalontwikkeling.

 

Behandelgroepen voor kinderen met een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Ouders zijn erg belangrijk voor de uitkomst van de behandeling! Daarom is de ouder-kind groep ‘Taal doe je samen!’ onderdeel van de behandeling. We houden vier bijeenkomsten en een informatieavond. De groep bestaat uit maximaal zes ouders en hun kind. U oefent hoe u de taalontwikkeling van uw kind kunt stimuleren. U krijgt ook uitleg over hoe het werkt op de behandelgroep.

 

Tweedaagse groepsbehandeling

In de behandelgroep werken wij op een speelse manier aan verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind. Spelenderwijs leert uw kind nieuwe woorden en vaardigheden. De behandeling vindt zoveel mogelijk in de groep plaats. We werken dan aan de persoonlijke doelen van uw kind. We doen dit met de hele groep of in kleinere groepjes. Als het nodig is geven we één-op-één behandeling. Er is niet alleen aandacht voor de taal. We kijken ook naar de motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling en spel. Dat kan allemaal invloed hebben op de ontwikkeling van de taal. We werken met duidelijke doelen en volgens methodes die het beste werken.

Kinderen met TOS hebben steun aan beeld en gebaar. Daarom gebruiken we veel afbeeldingen en wijzen we vaak dingen aan. In alle behandelgroepen gebruiken we Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG).

 

Samenstelling behandelteam

Bij de behandeling van uw kind zijn meerdere behandelaren betrokken. Dit zijn:

 • Behandelcoördinator
 • Logopedist
 • Twee pedagogisch behandelaren
 • Kinderoefentherapeut

 

Brugfunctie

Start uw kind op de behandelgroep? Dan krijgt u toegang tot het ouderportaal, dit is een digitaal schrift. Hierin kunt u lezen wat er op de behandelgroep gebeurt. Eén van de pedagogisch behandelaren die met uw kind werkt, is de schakel tussen de behandelgroep en thuis. U krijgt informatie over de behandeling van uw kind. Ook bespreekt u met elkaar hoe u thuis aan de doelen kunt werken. Zo helpt u de behandeling thuis verder. De behandelaar laat u zien wat u thuis kunt doen en oefent dit samen met u. Heeft u vragen over hoe u thuis kunt omgaan met de TOS? Die vragen kunt u ook aan de behandelaar stellen.

 

Plusaanbod

Met de behandelcoördinator bespreekt u wat er misschien nog meer nodig is. Het plusaanbod is een aanbod op maat voor ouder en kind. Het kan bestaan uit ambulante behandeling thuis, cursussen of indirecte logopedie. Bij indirecte logopedie leert u hoe u uw kind kan helpen in de taalontwikkeling.

 


Onze locaties met peuterbehandelgroepen

Andere behandelingen

 • Ambulante behandeling

  Bij ambulante behandeling zijn verschillende behandelaars betrokken. Het is hun vak om kinderen te behandelen die TOS hebben of doof of slechthorend zijn.

  Lees meer
 • Naschoolse behandelgroep

  Kinderen die doof/slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, hebben soms ook sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen. Deze kinderen kunnen terecht bij de naschoolse behandeling STAP.

  Lees meer
 • Ouder-kind groep ‘Taal doe je samen’

  De ouder-kindgroep is onderdeel van de behandeling in de peuterbehandelgroepen. Soms gebruiken we het ook in de ambulante behandeling tijdens het wachten op de start van de behandeling. Auris bespreekt samen met ouders of dit aanbod ingezet kan worden.

  Lees meer
 • Spraakpoli

  Uw kind (tussen de 4 en 8 jaar) spreekt klanken niet goed uit en is hierdoor moeilijk verstaanbaar. Uw kind is in behandeling bij een logopedist en deze logopedist wil graag tijdelijk hulp van Auris krijgen. Om de behandelend logopedist en u als ouder te helpen komt u met uw kind op de Spraakpoli. Hier vindt uitgebreid spraakonderzoek en een kortdurend behandeltraject plaats. Er wordt uitgezocht wat uw kind helpt om verstaanbaarder te spreken. U komt hiervoor (maximaal) 7 keer op locatie. Wilt u meer weten over de inhoud van de behandeling lees dan verder in onderstaande folders.

  Lees meer