Auris Behandelgroepen Gouda

Voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft Auris een intensief behandelaanbod. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van audioloog of medisch specialist. Het behandelaanbod bestaat uit drie onderdelen: tweedaagse groepsbehandeling, brugfunctie, plusaanbod.

Auris Behandelgroepen Gouda

  • Ouverturelaan 10
  • 2807 JT Gouda
Lees voor

De tweedaagse groepsbehandeling is er voor kinderen vanaf 1 tot 5 jaar. Een kind komt in een groepje van ongeveer acht kinderen. Er is veel aandacht voor spraak, taal, gebaren en/of gehoor voor ieder kind in de groep. Ouders zijn erg belangrijk voor de uitkomst van de behandeling. Daarom wordt er nauw samen gewerkt via de brugfunctie en het plusaanbod. Het plusaanbod is aanbod op maat voor ouder en kind.

Aanmelden

Heeft u een kind dat mogelijk ondersteuning van Auris nodig heeft? Of wilt u weten of een kind naar onze behandelgroep kan? Vul het aanmeldformulier in.

Wachttijden

Wanneer u een kind aanmeldt voor Auris behandeling, wordt samen met een vast contactpersoon gekeken welke behandeling het beste past bij de behoefte van ouders en kind. Als besloten is dat Auris zorg de beste oplossing is, zorgt de contactpersoon ervoor dat het kind kan starten op de behandelgroep of ambulante behandeling krijgt. De tijd tussen aanmelding en starten met de behandeling, wordt wachttijd genoemd.