Behandelgroep voor dove en slechthorende kinderen

Soms is er (tijdelijk) meer intensieve zorg nodig. Dan kan een kind terecht op een van onze behandelgroepen. De Auris behandelgroep voor dove en slechthorende kinderen is voor kinderen van 1 tot 5 jaar die doof of slechthorend zijn.

Lees voor

Auris behandelgroep voor kinderen die doof of slechthorend zijn

Soms is er (tijdelijk) meer intensieve zorg nodig. Dan is er ons intensief behandelaanbod dat bestaat uit drieonderdelen:

De tweedaagse groepsbehandeling is er voor kinderen vanaf 1 tot 5 jaar die doof of slechthorend zijn.

U bent als ouders erg belangrijk bij de behandeling Vooraf aan het intensief behandelaanbod heeft u vaak al gebruik gemaakt van ambulante behandeling in het gezin en van ouder-kindaanbod. Ook tijdens de groepsbehandeling werken we graag nauw met u samen via de brugfunctie en het plusaanbod.

Taal centraal

In de behandelgroep werken wij spelenderwijs aan de taalontwikkeling.  De hele dag staat taal centraal in de behandelgroep. Het spreken wordt ondersteund door gebaren. En bovendien maken we gebruik van Nederlandse Gebarentaal (NGT). Veel kinderen in de behandelgroep zijn visueel sterk. Daarom werken we ook veel met foto’s en plaatjes.

Hoe werkt het

Wanneer het kind op de behandelgroep start, wordt er gekeken welke hulpvraag er is en waar de behoeften van het kind liggen. Het kind zal de eerste periode een algemeen behandelplan volgen en er is ruimte om te wennen op de groep. In deze (wen)periode wordt het kind geobserveerd door onze professionals aan de hand van ontwikkelleerlijnen. In de ontwikkelleerlijn staat beschreven hoe de normale ontwikkeling verloopt van een goedhorend leeftijdgenootje.

Na deze periode bespreken we met de ouders de gezamenlijk observatie en stellen we een persoonlijk behandelplan op. Hierin staat beschreven welke behandeling het kind volgt met bijpassende doelen. Tijdens de behandeling worden de doelen regelmatig geëvalueerd en wordt dit ook met de ouders besproken. Indien nodig worden de doelen aangepast.  De behandeling is erop gericht dat er op een speelse manier gewerkt wordt aan de doelen en ontwikkeling van uw kind. De behandelgroepen werken volgens een tweetalig beleid; er wordt zowel Nederlands met Gebaren (NmG) als Nederlandse Gebarentaal (NGT) aangeboden.

Voor wie

Deze behandelgroepen zijn er voor kinderen van 1 tot 5 jaar die doof of slechthorend zijn. Voor een plek op de groep is een verwijsbrief van een audioloog of medisch specialist nodig.

Aanmelden behandelgroep

Heeft u een kind dat mogelijk ondersteuning van Auris nodig heeft? Of wilt u weten of een kind naar onze behandelgroep kan? Vul het aanmeldformulier in.

Aanmelden

Interessante documenten