FF luisteren

Lees voor

Voor wie

Dove en slechthorende leerlingen lopen vaak aan tegen sociaal-emotionele problemen. Zij hebben bijvoorbeeld onvoldoende kennis van hun slechthorendheid of doofheid. Het inzicht in de gevolgen van de beperking voor de communicatie ontbreekt daardoor. Ook de mogelijkheden van hulpmiddelen en de werking hiervan is vaak niet helder. Het komt voor dat de leerling weinig sociale contacten heeft, teruggetrokken of juist buitengewoon extravert gedrag vertoont of verdrietig, boos of opstandig is. Hij kan onzeker zijn en niet assertief genoeg.

‘FF luisteren‘ is geschreven voor leerlingen vanaf negen jaar in het regulier en speciaal onderwijs. Hun gesprekspartner is met name de ambulant dienstverlener of de leraar uit het speciaal onderwijs. Zij hebben de achtergrondkennis als het gaat om slechthorende en dove leerlingen. Dat is een voorwaarde om optimaal met het programma te kunnen werken. Natuurlijk kunnen ouders of andere ervaringsdeskundigen ook met het boek aan de slag.

Het werkboek

Het is belangrijk om over een beperking te leren praten en vragen  te stellen. Daarom heeft de Koninklijke Auris Groep het mooi geïllustreerde ‘Werkboek FF luisteren’ ontwikkeld voor dove en slechthorende leerlingen. Het boek staat vol uitnodigende opdrachten. De gestelde vragen leiden tot een open gesprek en stimuleren de leerling tot nadenken en het delen van ervaringen. De leerling vult het werkboek in, waardoor het zijn eigen document wordt.

De hoofdstukken in het werkboek zijn als volgt.

  • Dit ben ik (mijn ouders en ik, mijn omgeving, dit kan ik, hier ben ik trots op, eigenschappen, iedereen is uniek)
  • Horen en verstaan (zo hoor ik, het toonaudiogram, het spraakaudiogram, klanken horen, horen en verstaan)
  • Hoorapparatuur (horen met hoortoestellen, horen met een CI, horen met een BAHA, solo-apparatuur, andere hulpmiddelen)

Het boek is te bestellen via onze webshop voor 15 euro. Bij het boek hoort ook een handleiding voor de leraar of ambulant begeleider. Deze is gratis te downloaden via onze webshop.