Ondersteuning in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Auris geeft begeleiding in het vo en mbo aan leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. De begeleiding is voor de leerling en de leraar. Voor deze ambulante dienstverlening start is er vaak eerst een Consultatie en Advies geweest vanuit Auris.

Lees voor

Ambulante dienstverlening vanaf 12 jaar

Blijkt er na een consultatie en advies dat er meer ondersteuning nodig is? Dan vraagt de school dit aan bij een Auris Aanmeldpunt. De Commissie van Onderzoek (CvO) onderzoekt dan of de leerling in aanmerking komt voor een ondersteuningsarrangement in het regulier onderwijs of een onderwijsarrangement op een school van Auris.

 

Hoe werkt het?

Voldoet een kind aan de richtlijn toelaatbaarheid voor begeleiding vanuit Auris? Dan krijgt het kind een onderwijsarrangement toegewezen. Bij een ondersteuningsarrangement blijft het kind op de eigen school. Zo kan het kind de lessen gewoon blijven volgen en toch extra ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van voorbereidende begeleiding op lezen en taal.
Bekijk ook eens de checklist voor ouders voor goede ondersteuning vanuit de Ambulante Dienst.

 

Co-teaching

De begeleiding kan ook plaatsvinden in de vorm van co-teaching. De medewerker van Auris werkt dan samen met de leerkracht van de reguliere school in de klas. Hij of zij traint de leerkracht in hoe deze het beste kan omgaan met de beperking van een leerling.

 

Elk jaar evalueren

Vooraf worden afspraken gemaakt over hoe de ondersteuning er uit komt te zien. Deze afspraken maakt Auris met de school, de leerling en de ouders. Elk jaar wordt de voortgang van de leerling geƫvalueerd en wordt gekeken of er nog begeleiding nodig is vanuit Auris. Deze afspraken staan in het OPP. Bekijk de folder over het bespreken van het OPP.

Voor wie?

Ambulante dienstverlening in het voortgezet onderwijs is er voor jongeren vanaf 12 jaar met een ondersteuningsarrangement van Auris en hun leerkracht. Heeft u een leerling in de klas die mogelijk ondersteuning van Auris nodig heeft? Of wilt u weten of een kind naar ons speciaal onderwijs kan? Klik dan op onderstaande button.