Ambulante behandeling in de kinderopvang en bij gastouders

Kinderen leren veel van andere kinderen. Ook taal. Als een kind moeite heeft met het leren van taal en communiceren, gaat de ontwikkeling minder snel. Snel ingrijpen is dan belangrijk. Auris kan kinderen dan behandelen op de kinderopvang of bij de gastouder.

Lees voor

Vroegtijdige behandeling

Vroegtijdige behandeling van TOS of slechthorendheid vermindert de taalproblemen en verbetert de communicatiemogelijkheden van het kind. Dit kan ook een positief effect hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de spelontwikkeling.

Behandeling op locatie

Kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis of kinderen die doof of slechthorend zijn, kunnen wij op locatie behandelen.

Hoe werkt het

Gemiddeld eenmaal per week komt een ambulant behandelaar voor een behandelactiviteit op de kinderopvang of bij de gastouder. Bij de behandeling zijn ook altijd het kind, de ouders én de pedagogisch medewerker betrokken. De pedagogisch medewerker of gastouder krijgt gerichte adviezen en praktische tips. Zo kan de pedagogisch medewerker of gastouder de behandeling voortzetten als de ambulant behandelaar er niet is.

Aanmelden

Heeft u een kind in de groep of gastgezin en twijfelt u aan de taalontwikkeling of het gehoor? Of heeft u een kind in de groep die doof of slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis heeft? Dan wilt u daar vast meer over weten. Auris kan voorlichting geven. En de nodige ondersteuning bieden.

 

Aanmelden

Folders en brochures