Een leerling aanmelden voor onderwijs

Heeft u een leerling in de klas die mogelijk ondersteuning van Auris nodig heeft? Of wilt u weten of een kind naar ons speciaal onderwijs kan? Volg dan onderstaande stappen.

Lees voor

Een kind aanmelden voor onderwijs

Wat kunt u doen?
Vul het aanmeldformulier en toestemmingsformulier in. Deze vindt u onderaan deze pagina. Voor kinderen die al naar school gaan, vult de reguliere school dit formulier in.

Wie neemt er contact op?

U krijgt een vaste contactpersoon toegewezen. We nemen contact op en onderzoeken of ondersteuning van Auris passend is. Samen met u verzamelen we de benodigde informatie over het kind.

Wat is er nodig?

Wij vragen de school een beeld te schetsen van de onderwijsbehoefte van het kind, de ondersteuningsvraag van de school en de ernstmaat van de stoornis. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld het ontwikkelperspectiefplan (OPP) van de eigen school en de logopedische gegevens van de leerling nodig. Wanneer we voldoende informatie hebben verzameld, bekijken we samen met de ouders, het kind, de school en het samenwerkingsverband welke ondersteuning nodig is.

Wat is het vervolg?

De onafhankelijke Commissie van Onderzoek (CvO) besluit of het kind in aanmerking komt voor begeleiding van Auris in het regulier onderwijs, of dat het kind naar het speciaal onderwijs van Auris kan. De CvO maakt hierbij gebruik van de richtlijn toelaatbaarheid. We maken afspraken over de start van de ondersteuning.

Wanneer het kind niet in aanmerking komt voor ondersteuning van Auris, bespreekt de contactpersoon met de school en ouders mogelijke oplossingen.

Toestemming ouder(s)/verzorger(s)

De aanmelding wordt in behandeling genomen als er een toestemmingsformulier is ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) of door de leerling/student die 18 jaar of ouder is. Dit is nodig voor het verwerken van de gegevens. Klik hieronder om het toestemmingsformulier te printen. Deze kunt u digitaal bijvoegen bij de aanmelding.

Contactformulier

Heeft u vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met het aanmeldpunt in uw regio. Vul onderstaand formulier in, en kies bij ‘Mijn vraag gaat over’ voor ‘Aanmelden voor zorg/onderwijs’.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.