Voortgezet speciaal onderwijs

Heeft een kind meer ondersteuning nodig dan wij kunnen bieden op de reguliere school? Dan kan een kind naar een Auris school voor speciaal onderwijs. Hier stemmen wij het lesaanbod af op de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit zorgt ervoor dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Lees voor
Veranderingen voorgezet speciaal onderwijs

Veranderingen voorgezet speciaal onderwijs

Meer informatie over de veranderingen in ons voortgezet speciaal onderwijs kunt u vinden door op de button ‘meer informatie’ te klikken. Hier houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Meer informatie

Voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met een TOS of die doof of slechthorend zijn

Als begeleiding op de reguliere school onvoldoende ondersteuning biedt, kan een kind (tijdelijke) ondersteuning krijgen op het voortgezet speciaal onderwijs van Auris. Hier stemmen wij het lesaanbod af op de onderwijsbehoefte van de leerling. Taal en taalontwikkeling staan centraal in al onze lessen. Ook logopedie is een belangrijk onderdeel van onze lessen.

Lees onze schoolgids.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Om de ontwikkeling van de leerling te volgen, doelen te stellen en te evalueren, maken we gebruik van het ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP staat wat de leerling nu kan, en wat school en ouders denken dat hij kan aan het eind van zijn schooltijd. Zo weet iedereen welke verwachtingen er zijn. Ieder jaar wordt het OPP opnieuw bekeken en als dat nodig is aangepast. Op dat moment bekijken we ook of de leerling nog op de juiste plek zit.

Talenten en mogelijkheden van de leerling worden beter benut door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Ook voor ouders is hierdoor inzichtelijk aan welke doelen we werken.

Overstappen naar regulier

Het speciaal onderwijs is erop gericht om leerlingen, wanneer dit mogelijk en verantwoord is, over te laten gaan naar het regulier onderwijs. Ook in het voortgezet speciaal onderwijs streeft Auris ernaar om de leerling te laten instromen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen voor wie de onderwijssetting van Auris noodzakelijk blijft, volgen de leerroute gericht op het vinden van een passende baan.

Voor wie

Voor jongeren van 12 tot 20 jaar die doof of slechthorend zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Plaatsing gebeurt altijd na toewijzing door de Commissie van Onderzoek (CvO).