• Veranderingen voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen voortgezet speciaal onderwijs

Op deze pagina staat alle informatie over de veranderingen van ons voortgezet speciaal onderwijs.

Lees voor

In heel Nederland werken scholen aan inclusief onderwijs. Ook bij Auris werken wij hier al jaren aan. Hierdoor gaan steeds meer kinderen naar een school in de buurt. De leerling en de school krijgen daar dan de hulp van Auris die ze nodig hebben. In de toekomst moet dit het onderwijs op de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan vervangen. Dit betekent dat wij ons onderwijs anders moeten aanpakken. Onze ondersteuning stopt natuurlijk niet. Auris blijft leerlingen begeleiden. Alleen gebeurt dit straks niet meer op de Auris Colleges, maar op een andere passende plek. Pas als we voor alle leerlingen een andere plek hebben, sluiten wij uiteindelijk ons vso.

De drie locaties voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) van Auris gaan sluiten. We verwachten dat de Auris Colleges Goes en Rotterdam sluiten voor het schooljaar 2025/2026. En het Auris College Leiden voor het schooljaar 2026/2027. Wij begrijpen dat deze boodschap hard aankomt bij docenten, ouders, verzorgers en leerlingen. Ook ons valt het zwaar om dit besluit te moeten nemen. We hebben daarom lang en goed nagedacht over dit besluit. Alle medewerkers van onze organisatie werken met hart en ziel voor deze leerlingen.

Een zorgvuldig besluit
Verschillende zaken hadden invloed op dit besluit. Auris heeft te maken met de volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen. De gevolgen van deze ontwikkelingen verschillen per locatie.

  • Meer leerlingen stromen door naar het regulier onderwijs (basis en voortgezet onderwijs);
  • Hierdoor zijn er steeds minder leerlingen in het vso;
  • Er is een landelijk tekort aan leraren;
  • Er zijn minder beschikbare docenten voor een diverse groep leerlingen van verschillende leerroutes;
  • Het wordt lastiger om onderwijs van goede kwaliteit te blijven geven. Bijvoorbeeld omdat er vakken uitvallen door een tekort aan docenten. Wij zien zeer kleine klassen ontstaan met leerlingen van verschillende leerjaren en leerroutes bij elkaar. Het team van docenten dat verantwoordelijk is voor het totale aanbod van lessen wordt steeds kleiner.

We willen onderwijs van goede kwaliteit blijven garanderen voor deze groep leerlingen. Daarom kijken we zorgvuldig welke ondersteuning er nodig is voor deze leerlingen op een andere plek dan ons vso. Dat sluit aan op de landelijke koers voor inclusief onderwijs. Het doel daarvan is dat leerlingen samen naar dezelfde school in de buurt gaan.

Nieuwe passende plek is maatwerk
Met veel zorg en aandacht kijken we naar een passende plek voor iedere leerling. Die passende plek is maatwerk. Het belang van de leerling staat altijd voorop. Ook in de nieuwe situatie blijft Auris (intensieve) ondersteuning bieden. De expertise en ervaring van onze vso-collega’s zijn en blijven hierbij hard nodig. De komende periode werken collega’s, ouders en partners uit de regio samen. Zij geven met elkaar vorm aan deze ondersteuning en de nieuwe situatie.

Auris verzekert een passende plek voor iedere leerling, die aansluit bij de mogelijkheden en behoeften. Leerlingen blijven bij Auris, totdat er een nieuwe passende plek is gevonden. De komende periode blijven we in gesprek met alle personen en partijen die hiermee te maken hebben.

Dit besluit gaat niet over ons speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Koninklijke Auris Groep via telefoonnummer: 06-48458226 of stuur een bericht naar vragenvso@auris.nl.

Vraag en antwoord

Antwoorden op de belangrijkste vragen.

Waarom sluit Auris de vso-locaties?

We hebben lang en goed nagedacht over deze keuze. Het was een hele moeilijke beslissing, want onze collega’s werken allemaal met hart en ziel voor de leerlingen. Auris heeft te maken met de volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen. De gevolgen van deze ontwikkelingen verschillen per locatie:

  • Meer leerlingen stromen door naar het regulier onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs);
  • Hierdoor zijn er steeds minder leerlingen in het vso;
  • Er is een landelijk tekort aan leraren;
  • Er zijn minder beschikbare docenten voor een diverse groep leerlingen van verschillende leerroutes;
  • Het wordt lastiger om onderwijs van goede kwaliteit te blijven geven. Bijvoorbeeld omdat er vakken uitvallen door een tekort aan docenten. Wij zien zeer kleine klassen ontstaan met leerlingen van verschillende leerjaren en leerroutes bij elkaar. Het team van docenten dat verantwoordelijk is voor het totale aanbod van lessen wordt steeds kleiner.

We willen onderwijs van goede kwaliteit blijven garanderen voor deze groep leerlingen. Daarom kijken we zorgvuldig welke ondersteuning er nodig is voor deze leerlingen op een andere plek dan ons vso. Dat sluit aan op de landelijke koers voor inclusief onderwijs. Het doel daarvan is dat leerlingen samen naar dezelfde school in de buurt gaan.

Wat betekent dat voor (komend) vso-leerlingen?

Het onderwijs van Auris blijft voorlopig doorgaan. Ook leerlingen die nu een vso-advies krijgen, kunnen aankomend schooljaar nog bij Auris terecht. Er verandert niets voor de huidige vso-leerlingen die dit of komend schooljaar van school gaan.

 

Voor de andere vso-leerlingen in Goes en Rotterdam hopen wij uiterlijk begin schooljaar 2025 – 2026 een andere passende plek te hebben. Met intensieve ondersteuning van Auris. Voor vso-leerlingen in Leiden is dat uiterlijk begin schooljaar 2026 -2027. Wat die nieuwe plek is, is echt maatwerk. Wat de leerling nodig heeft staat altijd voorop. De leerlingen blijven bij ons op school tot we een goede andere plek hebben gevonden. Pas als we voor alle leerlingen een andere plek hebben, sluiten wij uiteindelijk de vso-locaties.

Wie besluit waar leerlingen naar toe gaan?

Bij dit besluit zijn ouders en samenwerkingspartners nauw betrokken. Er wordt zorgvuldig bekeken om voor alle leerlingen een passende plek te vinden. We houden daarbij rekening met de leerroute en het uitstroomprofiel van de leerling. Wat die passende plek is, is echt maatwerk. Samen met partners in de regio en ouders kijken we wat het beste is. Het belang van de leerling staat altijd voorop.

 

In een stappenplan hebben we de stappen die we gaan zetten overzichtelijk weergegeven.

 

Waar let Auris op bij een passende nieuwe plek voor leerlingen?

Samen zoeken wij naar een passende plek voor alle leerlingen. We kijken daarbij goed naar de individuele leerling en wat hij of zij nodig heeft. Dat is dus echt maatwerk. Er is dan natuurlijk ook aandacht voor de veiligheid van de leerling. Zit de leerling eenmaal op de nieuwe plek? De begeleiders van Auris helpen dan de nieuwe plek en de leerling. Zo zorgen we met elkaar voor een prettige (leer)omgeving.

Kunnen de medewerkers van de school elders binnen Auris aan het werk?

Ja. Hun expertise en ervaring met deze doelgroep blijft essentieel en behouden we graag. Wij realiseren ons desondanks dat deze ontwikkeling flexibiliteit vraagt van onze collega’s.

Is er een aanmeldstop?

Nee er is momenteel geen aanmeldstop. Leerlingen kunnen komend schooljaar gewoon op onze vso locaties starten.

Informatie voor ouders

Bent u ouder of verzorger en heeft u vragen? Stuur dan een mail naar vragenvso@auris.nl.

Informatie voor de pers

Bent u journalist of een andere vertegenwoordiger van de media? U kunt contact met ons opnemen via pers@auris.nl of 06-48458226.