Behandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelings­stoornis (TOS)

Soms is er (tijdelijk) meer intensieve zorg nodig. Dan kan een kind terecht op een van onze behandelgroepen. De Auris behandelgroep is er voor kinderen van 1 tot 5 jaar met een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Lees voor

Behandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Soms is er (tijdelijk) meer intensieve zorg nodig. Dan is er ons intensief behandelaanbod dat bestaat uit drie onderdelen:

De tweedaagse groepsbehandeling is er voor kinderen van 2 tot 5 jaar met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ouders zijn erg belangrijk voor de uitkomst van de behandeling. Daarom werken wij nauw met de ouders samen via de brugfunctie en het plusaanbod. Het plusaanbod is aanbod op maat voor ouder en kind.

Taal centraal

Kinderen met TOS hebben steun aan beeld en gebaar. Daarom gebruiken we veel afbeeldingen en wijzen we ook vaak dingen aan. In alle behandelgroepen gebruiken we Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG).

Hoe werkt het

Op basis van de hulpvraag en de behoeften van het kind bespreken wij aan welke behandelingen het kind meedoet. Dit nemen we op in een algemeen behandelplan dat maximaal acht weken duurt.

We behandelen en observeren het kind aan de hand van de ontwikkelleerlijnen. Hierin staat hoe de ontwikkeling van een kind zou moeten verlopen. Wij vullen de ontwikkelleerlijnen in voor het kind. Dit bespreken wij met de ouders en samen maken we een speciaal behandelplan dat drie maanden duurt. Daarin staat met welke behandelingen en plusaanbod we gaan werken aan de doelen voor het kind.

We kijken elke drie maanden hoe het gaat en bespreken dit met de ouders. Als het nodig is, passen we samen met de ouders de doelen, behandelingen en plusaanbod aan.

Voor wie

Voor kinderen van 2 tot 5 jaar met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voor de behandeling is een verwijzing van een audioloog of medisch specialist nodig.

Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeelden uit de praktijk

De leidster op het kinderdagverblijf van Renske heeft een consultatie en advies aangevraagd bij Auris. Renske komt niet goed uit haar woorden en begrijpt vaak niet wat de leidster van haar vraagt. Samen komen zij tot de conclusie dat behandeling op locatie de taalproblemen onvoldoende zal verhelpen.

Renske wordt onderzocht bij het audiologisch centrum van Auris. Ze blijkt een TOS te hebben. Ze wordt daarom aangemeld bij een van de behandelgroepen TOS van Auris. De ouders van Renske krijgen thuis begeleiding vanuit Auris om Renske te helpen met haar taalverwerving.

Aanmelden voor Auris Zorg

Heeft u een kind dat mogelijk ondersteuning van Auris nodig heeft? Of wilt u weten of een kind naar onze behandelgroep kan? Vul het aanmeldformulier in.

Aanmelden

Interessante documenten