Behandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelings­stoornis (TOS)

Soms is er (tijdelijk) meer intensieve zorg nodig. Dan kan een kind terecht op een van onze behandelgroepen. De Auris behandelgroep is er voor kinderen van 1 tot 5 jaar met een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Lees voor

Behandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Wanneer er (tijdelijk) meer intensieve zorg nodig is, kan een kind terecht op een van onze behandelgroepen. De Auris behandelgroep TOS is er voor kinderen van 1 tot 5 jaar met een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS). De behandelgroep lijkt in veel opzichten op een gewone peuterspeelzaal. Maar bij ons draait alles om taal en veel taalactiviteiten met de kinderen.

Taal centraal

In de behandelgroep werken wij spelenderwijs aan de taalontwikkeling.  De hele dag staat taal centraal in de behandelgroep. Het spreken wordt veel ondersteund door gebaren.  We werken ook met met foto’s en plaatjes. Zo begrijpen de kinderen de taal beter.

Hoe werkt het

Er wordt altijd gewerkt met een behandelplan gebaseerd op ontwikkel-leerlijnen. Op de groep werken we ook aan de motorische ontwikkeling, spelontwikkeling en sociaalemotionele ontwikkeling. Bij de behandeling zijn daarom verschillende (vak)specialisten betrokken. De behandelaars op de groep natuurlijk. Maar vaak ook een logopedist, een gebarendocent, een kinderoefentherapeut en een ouderbegeleider. Die laatste is zeker belangrijk, want ook ouders worden betrokken bij de behandeling.

Op een groep zitten ongeveer acht kinderen bij elkaar in de leeftijd van één tot vijf jaar. Daardoor is er veel aandacht voor ieder kind in de groep.

Meer over onze ontwikkel-leerlijnen kun je lezen in het magazine ‘Van nul tot taal’.

Voor wie

De behandelgroepen TOS zijn er voor kinderen van 1 tot 5 jaar met een (vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis. Voor een plek op de groep is een verwijsbrief van een audioloog of medisch specialist nodig.

Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeelden uit de praktijk

De leidster op het kinderdagverblijf van Renske heeft een consultatie en advies aangevraagd bij Auris. Renske komt niet goed uit haar woorden en begrijpt vaak niet wat de leidster van haar vraagt. Samen komen zij tot de conclusie dat behandeling op locatie de taalproblemen onvoldoende zal verhelpen.

Renske wordt onderzocht bij het audiologisch centrum van Auris. Ze blijkt een TOS te hebben. Ze wordt daarom aangemeld bij een van de behandelgroepen TOS van Auris. De ouders van Renske krijgen thuis begeleiding vanuit Auris om Renske te helpen met haar taalverwerving.

Interessante documenten

Aanmelden voor Auris Zorg

Heeft u een kind dat mogelijk ondersteuning van Auris nodig heeft? Of wilt u weten of een kind naar onze behandelgroep kan? Vul het aanmeldformulier in.

Aanmelden