Aanmelden zorg (professionals)

Wilt u een kind aanmelden voor zorg? Hieronder leest u welke stappen er nodig zijn.

Lees voor

Twijfels over de ontwikkeling van een kind?

Als u een cliënt wilt aanmelden bij Auris, heeft u altijd een verwijsbrief nodig van een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of klinisch fysicus audioloog. De huisarts of jeugdarts kan alleen verwijzen wanneer de stoornis al eerder is vastgesteld door een medisch specialist of klinisch fysicus audioloog en de stoornis ongewijzigd is gebleven.

U krijgt een vaste contactpersoon wanneer u een cliënt aanmeldt. Samen met de ouders doorlopen wij de gegevens van het kind. Er is voldoende informatie nodig om zeker te weten welke begeleiding het kind nodig heeft. Alle informatie wordt opgeslagen in een Elektronisch Cliënt Dossier.

Als er voldoende gegevens zijn, bekijkt de contactpersoon welke behandeling het beste past bij de behoefte van het kind en de ouders. In overleg met de ouders zorgt de contactpersoon ervoor dat het kind kan starten op de behandelgroep of ambulante behandeling krijgt. Dit noemen we een zorgbesluit.

Toestemming ouder(s)/verzorger(s)

De aanmelding wordt pas in behandeling genomen als er een toestemmingsformulier is ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s). Dit is nodig voor het verwerken van de gegevens van het kind. Klik hier om het toestemmingsformulier te printen. Deze kunt u bijvoegen bij de aanmelding.

Contactformulier

Heeft u vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met het aanmeldpunt in uw regio. Vul onderstaand formulier in, en kies bij ‘Mijn vraag gaat over’ voor ‘Aanmelden voor zorg/onderwijs’.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.