Speciaal onderwijs D/SH

In Rotterdam en Utrecht biedt Auris speciaal onderwijs aan voor kinderen die doof of slechthorend zijn. Er wordt tweetalig onderwijs gegeven. Dat wil zeggen dat de lessen in zowel het Nederlands als in de Nederlandse Gebarentaal zijn.

Lees voor

Speciaal onderwijs voor kinderen die doof of slechthorend zijn

Biedt begeleiding op de reguliere school onvoldoende ondersteuning? Dan kan een kind (tijdelijk) ondersteuning krijgen op een school van Auris. De dr. M. Polanoschool in Rotterdam is er voor dove en slechthorende kinderen. Hier krijgen zij (taal)onderwijs dat op hen is toespitst.

Eigen identiteit

Dove en slechthorende kinderen voelen zich niet altijd thuis in een omgeving waar iedereen goed kan horen en waar alleen gesproken wordt. Daarom geven de tweetalige scholen van Auris ook het vak CIDS (Culturele vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden).

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Om de ontwikkeling van de leerling te volgen maken we gebruik van het ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP staat wat de leerling nu kan. Maar ook wat school en ouders denken dat hij kan bereiken dit schooljaar. Zo weet iedereen welke verwachtingen er zijn. Ieder jaar wordt het OPP opnieuw bekeken en als dat nodig is aangepast. Op dat moment bekijken we ook of de leerling nog op de juiste plek zit.

Lees ook eens de brochure voor ouders over het bespreken van het OPP.

Overstappen naar regulier

Ons speciaal onderwijs is erop gericht om leerlingen, wanneer dit mogelijk en verantwoord is, over te laten gaan naar het regulier onderwijs. Elk jaar wordt de voortgang geëvalueerd. We bekijken dan of de leerling op een Aurisschool moet blijven of dat hij naar het regulier onderwijs kan.

Voor wie

Kinderen die doof of slechthorend zijn, kunnen terecht op de Auris dr. M. Polanoschool en Auris Fortaal.  Een toewijzing van de Commissie van Onderzoek (CvO) is nodig voor plaatsing. Zij maken gebruik van de richtlijn toelaatbaarheid.

Aanmelden onderwijs

Heeft u een leerling in de klas die mogelijk ondersteuning van Auris nodig heeft? Of wilt u weten of een kind naar ons speciaal onderwijs kan? Vul het aanmeldformulier in.

Aanmelden