Ambulante behandeling in gezinnen

Auris ondersteunt ouders met ambulante behandeling in de thuissituatie. Communicatie met een kind dat doof of slechthorend is, of een taalontwikkelingsstoornis heeft, gaat niet altijd vanzelf. Tijdens de behandeling werkt de ambulant behandelaar samen met de ouders aan de taalverwerving van het kind. De ouders krijgen ook tips en adviezen om de communicatie tussen hen en hun kind te verbeteren.

Lees voor

Ambulante Behandeling in de thuissituatie

De communicatie met een doof of slechthorend kind, of de taalverwerving van een kind met een TOS gaat niet altijd vanzelf. Wanneer ouders tegen problemen aanlopen, kunnen zij hulp en behandeling krijgen van Auris in hun eigen omgeving.

Samenwerken

De ambulant behandelaar van Auris werkt samen met de ouders aan de taalverwerving van het kind en het versterken van de communicatie. Niet alleen tussen ouder en kind, maar binnen het hele gezin. Ouders dragen zo bij aan de behandeling van hun kind.

Hoe werkt het

Aanmelding voor ambulante behandeling in het gezin loopt via het Auris aanmeldpunt. De behandelaar die thuis komt, is expert op het terrein van taal en communicatie. De behandelaar werkt samen met een psycholoog of orthopedagoog van Auris en met andere deskundigen. Samen met de ouders kijken zij welke behandeling het kind en welke ondersteuning de ouder nodig hebben.

Doelgerichte behandeling

Samen met de ouders stelt de ambulant behandelaar doelen op die passen bij het kind en bij de eigen gezinssituatie. In het behandelplan dat ouders ontvangen, staat welke hulp het gezin krijgt en welk resultaat ze kunnen verwachten.

Voor wie

Auris Ambulante  behandeling in gezinnen is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, hun ouders en het hele gezin.

Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeelden uit de praktijk

Baby Sophie is doof

Sophie is de 6 weken oude dochter van Karin en Arjan, ze hebben na een gehooronderzoek te horen gekregen dat Sophie doof is. Ze zijn erg geschrokken en weten niets over doofheid en wat dat betekent voor Sophie en hun gezin. Ze hebben veel vragen.

De ambulant behandelaar gaat met hen in gesprek en geeft hen tips en adviezen hoe ze het beste met Sophie en haar doofheid om kunnen gaan.

Tim heeft een taalontwikkelingsstoornis

Tim heeft een taalontwikkelingsstoornis

Tim heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hij praat weinig en hij luistert vaak niet goed als hij een vraag of opdracht krijgt. Zijn ouders vragen zich af hoe ze hem thuis kunnen stimuleren om te praten en wat ze moeten doen als Tim hen niet begrijpt.

De ambulant behandelaar maakt samen met de ouders een plan. Ze gaan samen werken aan de taalverwerving van Tim. Ook kijken ze naar de communicatie in het gezin. De ouders krijgen tips en adviezen. Zo kunnen zij hier dagelijks met Tim aan  werken.

Interessante documenten

Aanmelden

Twijfelt u aan de taalontwikkeling of het gehoor van uw kind? Dan wilt u daar vast meer over weten. Auris kan voorlichting en advies geven en de nodige ondersteuning bieden.

Aanmelden