Aanmelden zorg (ouders)

Heeft u twijfels over de ontwikkeling van uw kind? Bespreek uw twijfels met uw huisarts of de arts van het consultatiebureau.

Lees voor

Uw kind aanmelden bij Auris

Als u uw kind wilt aanmelden bij Auris Zorg, heeft u altijd een verwijsbrief nodig van een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of klinisch fysicus audioloog. De huisarts of jeugdarts kan alleen verwijzen wanneer de stoornis al eerder is vastgesteld door een medisch specialist of klinisch fysicus audioloog en de stoornis ongewijzigd is gebleven.

U krijgt een vaste contactpersoon wanneer u een cliënt aanmeldt. Samen met u doorlopen wij de gegevens van uw kind. Er is voldoende informatie nodig om zeker te weten welke begeleiding uw kind nodig heeft. Alle informatie wordt opgeslagen in een Elektronisch Cliënt Dossier.

Als er voldoende gegevens zijn, bekijkt de contactpersoon welke behandeling het beste past bij de behoefte van u en uw kind.  Wanneer is besloten dat Auris Zorg de beste oplossing is, zorgt de contactpersoon ervoor dat uw kind kan starten op de behandelgroep of ambulante behandeling krijgt. Dit noemen we een zorgbesluit.

Toestemming ouder(s)/verzorger(s)

De aanmelding wordt in behandeling genomen als er een toestemmingsformulier is ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s). Dit is nodig voor het verwerken van de gegevens. Klik hieronder om het toestemmingsformulier te printen. Deze kunt u digitaal bijvoegen bij de aanmelding.

Vergoeding, kosten en facturering van ambulante behandeling en de behandelgroep (zintuiglijke gehandicaptenzorg)

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten van de ambulante behandeling en groepsbehandeling. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor 2023 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract gesloten voor ambulante behandeling en de behandelgroep. Bij gecontracteerde zorgverzekeraars dienen wij de factuur rechtstreeks in. De verrekening van de zorg vindt per maand plaats. Dit wordt via de centrale administratie geregeld.

Daarnaast gelden zogeheten passantentarieven voor mensen die niet verzekerd zijn of een buitenlandse zorgverzekering hebben. In dat geval sturen wij de factuur aan u toe. Deze passantentarieven van het Auris Zorg voor 2023 staan hier.

Wilt u weten met welke zorgverzekeraars Auris afspraken heeft gemaakt over de vergoedingen voor 2024? Hier leest u meer.

Contactformulier

Heeft u vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met het aanmeldpunt in uw regio. Vul onderstaand formulier in, en kies bij ‘Mijn vraag gaat over’ voor ‘Aanmelden voor zorg/onderwijs’.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.