Naschoolse behandelgroep

Soms heeft een kind, naast problemen met taal en/of gehoor, ook sociaalemotionele of gedragsproblemen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het maken van vriendjes, samen spelen, hun mening geven, voor zichzelf opkomen, conflicten oplossen of omgaan met gevoelens. Thuis en op school. In Amersfoort en Bergen op Zoom biedt Auris ook na schooltijd hulp aan. Dit gebeurt op de behandelgroep STAP voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Lees voor

Naschoolse behandelgroep STAP

Soms heeft een kind, naast problemen met taal en/of gehoor, ook sociaalemotionele of gedragsproblemen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het maken van vriendjes, samen spelen, hun mening geven, voor zichzelf opkomen, conflicten oplossen of omgaan met gevoelens. Op de naschoolse behandelgroep werken we hieraan op een speelse manier. Zo wordt er gewerkt aan het vergroten van de sociale vaardigheid, het verbeteren van de spelvaardigheid, zelfredzaamheid en communicatieve redzaamheid. Altijd in nauwe samenwerking met ouders en school.

Hoe werkt het

Na aanmelding via het aanmeldpunt, volgt een intake. Als de hulpvraag past binnen STAP, wordt het kind geplaatst. Vervolgens start er een observatieperiode van zes weken. Daarna wordt er, in overleg met de ouders, een persoonlijk behandelplan opgesteld. Binnen het team van STAP zijn veel specialisten werkzaam die nauw met elkaar samenwerken.

Persoonlijke doelen

Op de behandelgroep werken we aan persoonlijke doelen. Het vergroten van de sociale vaardigheid, het verbeteren van spelvaardigheid, zelfredzaamheid, communicatieve redzaamheid en motoriek zijn daarvan voorbeelden. De behandeling is gericht op het hele kind, met aandacht voor de totale ontwikkeling. Dat alles gebeurt stap voor stap en het kind staat centraal. Er is tijdens de behandeling regelmatig ook contact met de school van het kind.

Voor wie

De behandelgroep STAP is er voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar die doof of slechthorend zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben. De groepen bestaan uit gemiddeld acht kinderen. Enkele dagen in de week komen de kinderen na schooltijd naar de behandelgroep.

Waar

De STAP behandelgroepen zijn gevestigd op de Auris Prof. Groenschool in Amersfoort en Auris Montaal in Bergen op Zoom.

Aanmelden STAP

Heeft u een leerling in de klas die mogelijk extra ondersteuning van Auris nodig heeft?
Wilt u, uw zoon of dochter aanmelden voor naschoolse behandeling van Auris?
Vul het aanmeldformulier in.

Aanmelden
Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeelden uit de praktijk

Lastig vriendjes maken
Jan is slechthorend en is hierdoor heel onzeker. Hij vindt het lastig om vriendjes te maken, want hij hoort vaak niet wat zij zeggen. Daarom speelt hij nu vaak alleen.

Bij STAP leert Jan vriendjes maken en oefent hij in het samen spelen met andere kinderen. De ouders van Jan zijn nauw betrokken bij de behandeling en leren ook om hem te helpen bij zijn problemen.

Voor jezelf opkomen

Voor jezelf opkomen

Marije heeft een taalontwikkelingsstoornis. Ze heeft daardoor moeite met het begrijpen van anderen. Ook vindt ze het lastig om voor haar zelf op te komen, omdat ze bang is dat anderen haar toch niet begrijpen.

Bij STAP leert Marije om anderen beter te begrijpen. Ze oefent in de groep om voor haar zelf op te komen. De ouders van Marije zijn nauw betrokken bij de behandeling en leren ook om Marije te helpen bij haar problemen.

Interessante documenten