Naschoolse behandelgroep

Soms heeft een kind, naast problemen met taal en/of gehoor, ook sociaal-emotionele problemen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het maken van vriendjes, samen spelen, hun mening geven, voor zichzelf opkomen, conflicten oplossen of omgaan met gevoelens. Thuis en op school. In Amersfoort, Bergen op Zoom, Goes, Haarlem, Leiden en Tilburg biedt Auris ook na schooltijd hulp aan. Dit gebeurt op de behandelgroep STAP voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.

Lees voor

Naschoolse behandelgroep STAP

Op de naschoolse behandelgroep werken we op een speelse manier aan de hulpvragen van het kind. Dat doen we altijd samen met ouders en school. We werken bijvoorbeeld aan het verbeteren van:

  • sociale vaardigheden,
  • samen kunnen spelen,
  • zichzelf kunnen redden
  • taal- en communicatiegedrag
  • zelfvertrouwen
  • motoriek

 

Hoe werkt het

Aanmelden gaat via het aanmeldpunt. Daarna volgt een intake. Past de hulpvraag binnen STAP? Dan plaatsen we het kind. Vervolgens start er een observatieperiode van acht weken. Daarna stellen we een persoonlijk behandelplan op in overleg met het kind en de ouders. Binnen het team van STAP werken veel specialisten nauw met elkaar samen.

Persoonlijke doelen

Op de behandelgroep werken we aan persoonlijke doelen. Met de behandeling richten we ons op het hele kind, er is aandacht voor de totale ontwikkeling. Dat alles gebeurt stap voor stap en het kind staat centraal. Er is tijdens de behandeling ook regelmatig contact met de school van het kind.

Medewerkers bij STAP

Binnen het team van STAP werken diverse specialisten die nauw met elkaar samenwerken (een multidisciplinair team). Door die samenwerking komen we tot een zo goed mogelijk resultaat voor het kind en het gezin.

  • De behandelcoördinator is de eindverantwoordelijke voor de behandeling van uw kind.
  • Iedere groep heeft twee hbo-geschoolde pedagogisch behandelaren en/of groepslogopedisten. Zij zijn de vaste gezichten op de groep. Eén van hen is de mentor van uw kind.
  • De kinderoefentherapeut geeft een keer per week gymles en is verantwoordelijk voor de doelen die betrekking hebben op de motorische vaardigheid.
  • De logopedist geeft (groeps)behandeling aan kinderen. De logopedist stemt de communicatieve doelen af met het behandelteam en ondersteunt de pedagogisch behandelaren bij behandeling, met als focus communicatie.

Voor wie

De behandelgroep STAP is er voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar die doof of slechthorend zijn, of een taalontwikkelingsstoornis hebben. De groepen bestaan uit gemiddeld acht kinderen. Twee of drie dagen in de week komen de kinderen na schooltijd naar de behandelgroep. Het behandelaanbod verschilt per locatie qua dagen en leeftijd.

Waar

Er zijn STAP behandelgroepen in Amersfoort, Goes, Bergen op Zoom, Haarlem en Tilburg.

Amersfoort
De behandelgroep STAP zit in de Auris Professor Groenschool. In Amersfoort zijn er drie behandelgroepen. Dit is voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar.

Goes
De behandelgroep STAP zit in Auris De Kring.  Dit is voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar.

Bergen op Zoom
De behandelgroep STAP zit in Auris Montaal in Bergen op Zoom.  Dit is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

Haarlem
De behandelgroep STAP zit in de Auris Professor van Gilseschool in Haarlem. Dit is voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar.

Tilburg
De behandelgroep STAP zit in de Auris Florant in Tilburg. Dit is voor kinderen van 5 tot en 9 jaar.

Leiden
De behandelgroep STAP zit in Auris de Weerklank. Dit is voor kinderen van tussen de 7 en 11 jaar.

Aanmelden STAP

Heeft u een leerling in de klas die misschien extra ondersteuning van Auris nodig heeft?
Wilt u, uw kind aanmelden voor naschoolse behandeling van Auris?
Vul het aanmeldformulier in.

Aanmelden
Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeelden uit de praktijk

Lastig vriendjes maken
Jan is slechthorend en is hierdoor heel onzeker. Hij vindt het lastig om vriendjes te maken, want hij hoort vaak niet wat zij zeggen. Daarom speelt hij nu vaak alleen.

Bij STAP leert Jan vriendjes maken en oefent hij in het samen spelen met andere kinderen. De ouders van Jan zijn nauw betrokken bij de behandeling en leren ook om hem te helpen bij zijn problemen.

Voor jezelf opkomen

Voor jezelf opkomen

Marije heeft een taalontwikkelingsstoornis. Ze heeft daardoor moeite met het begrijpen van anderen. Ook vindt ze het lastig om voor haarzelf op te komen, omdat ze bang is dat anderen haar toch niet begrijpen.

Bij STAP leert Marije om anderen beter te begrijpen. Ze oefent in de groep om voor haarzelf op te komen. De ouders van Marije zijn nauw betrokken bij de behandeling en leren ook om Marije te helpen bij haar problemen.

Interessante documenten