Klachtenregeling voor ouders, leerlingen en cliënten

Klik hieronder op het kopje dat voor u van toepassing is.

Lees voor

Ik ben (ouder van) een leerling van een Auris school

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

Bent u het niet eens met het handelingsdeel van het Ontwikkelingsperspectief (OPP) of met het besluit over een onderwijsarrangement. Dit kunt u doen als het gesprek met de school hierover onvoldoende resultaat oplevert

 

Ik ben (ouder van) een leerling die Ambulante dienstverlening van Auris ontvangt

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

Waar u een klacht indient, is afhankelijk van de situatie:

  1. Gaat het om een onderwijsarrangement: bijvoorbeeld het niet aanvragen, het niet toekennen of het (foutief) uitvoeren van een arrangement: dan dient u de klacht in bij de school van uw zoon of dochter. Kijk hiervoor op de website van de school of het schoolbestuur.
  2. Gaat het om het optreden van een medewerker van Auris? Dan dient u de klacht in bij Auris.

 

Bent u het niet eens met het besluit van de CvO (Commissie van Onderzoek).  Dit kunt u doen als het gesprek met de school van uw kind hierover onvoldoende resultaat oplevert

 

De klachtenfunctionaris van Auris kan u informatie over de mogelijkheden geven en u daardoor helpen om een keuze te maken.

klachtenregeling onderwijs zie hier

Ik ben ouder van een cliënt van het Audiologisch Centrum (AC) van Auris

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

 

Ik ben ouder van een kind op een Auris behandelgroep of bij de naschoolse behandeling

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

 

Ik ben een ouder of verzorger aan wie Auris ambulante behandeling biedt

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

 

Ik ben (ouder van) een kind of jongere die individuele krachttraining of een andere behandeling van Auris krijgt

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

 

Ik ben (ouder van) een kind of jongere die een gebarencursus (NGT of NmG) volgt

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden: