Klachtenregeling voor ouders, leerlingen en cliënten

Klik hieronder op het kopje dat voor u van toepassing is.

Lees voor

Ik ben (ouder van) een leerling van een Auris school

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

Bent u het niet eens met het handelingsdeel van het Ontwikkelingsperspectief (OPP) of met het besluit over een onderwijsarrangement. Dit kunt u doen als het gesprek met de school hierover onvoldoende resultaat oplevert

 

 

Ik ben (ouder van) een leerling die Ambulante dienstverlening van Auris ontvangt

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

Bent u het niet eens met het besluit van de CvO (Commissie van Onderzoek).  Dit kunt u doen als het gesprek met de school hierover onvoldoende resultaat oplevert

 

 

Ik ben ouder van een cliënt van het Audiologisch Centrum (AC) van Auris

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

 

Ik ben ouder van een kind op een Auris behandelgroep of bij de naschoolse behandeling

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

 

Ik ben een ouder of verzorger aan wie Auris ambulante behandeling biedt

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

 

Ik ben (ouder van) een kind of jongere die individuele krachttraining of een andere behandeling van Auris krijgt

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden:

 

 

Ik ben (ouder van) een kind of jongere die een gebarencursus (NGT of NmG) volgt

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dit zijn uw mogelijkheden: