Bezwaar maken tegen besluit CvO

Lees voor

De Commissie van Onderzoek (CvO) besluit over de ondersteuning die een leerling van Auris krijgt. Dit kan bijvoorbeeld zijn over extra ondersteuning vanuit Auris op school of een plaatsing op een van de Auris-scholen (toekenning). De CvO beslist ook of de ondersteuning nog nodig is (herbeoordeling).

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de CvO, dan kunt u contact opnemen met de CvO en het bezwaar voorleggen. Komt u er samen niet uit, dan is het mogelijk een second opinion aan te vragen bij een andere cluster 2 instelling. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven bij de CvO van Auris, binnen 6 weken na de datum van het besluit.

Blijft u bezwaren houden dan kunt u dit voorleggen aan een externe commissie. Hiervoor kunt u terecht bij de geschillencommissie passend onderwijs. U kunt ook zonder dat u gebruikt maakt van de mogelijkheid van een second opinion uw bezwaar voorleggen aan de geschillencommissie passend onderwijs.

Meer informatie over deze commissie staat op de site van onderwijsgeschillen.nl.