Bezwaar maken tegen besluit CvO

Lees voor

De Commissie van Onderzoek (CvO) besluit over de ondersteuning die een leerling van Auris krijgt. Dit kan bijvoorbeeld zijn over extra ondersteuning vanuit Auris op school of een plaatsing op een van de Auris-scholen (toekenning). De CvO beslist ook of de ondersteuning nog nodig is (herbeoordeling). Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van de CvO, dan kunt u contact opnemen met de CvO en het bezwaar voorleggen. Komt u er samen niet uit, vraag dan een second opinion aan.

Blijft u bezwaren houden, dan kunt u bewaar aantekenen bij een externe commissie.

  • Bij een eerste toekenningsbesluit kunt u terecht bij de geschillencommissie passend onderwijs.
  • Bij het besluit rond herbeoordeling¬†kunt u terecht bij de landelijke klachten commissie onderwijs.

Meer informatie over deze commissies staat op de site van onderwijsgeschillen.nl.