• Klachtenregeling
  • Een klacht of geschil indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Een klacht of geschil indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Lees voor

Als u het niet eens bent met het besluit van het bestuur van Auris over uw klacht, dan kunt u van een de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een uitspraak vragen. U weet dan of de uitspraak van Auris terecht is of niet. De LKC stelt een aantal eisen aan de klacht die u daar indient.
U kunt uw klacht ook rechtstreeks bij de LKC indienen. Als het Auris bestuur de klacht nog niet behandeld heeft, zal de LKC aan Auris vragen om dat eerst te doen.

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van de LKC. Als de LKC een uitspraak heeft gedaan, moet Auris binnen vier weken aangeven wat ze gaat doen met die uitspraak. Auris hoeft de uitspraak van de LKC niet uit te voeren. Als Auris de uitspraak niet uitvoert, moet ze dit wel goed uitleggen. Bent u het niet eens met de uitleg van Auris, dan kunt u contact opnemen met de LKC.

U dient een klacht of geschil in bij de LKC door daar een account aan te maken.

De klachtenfunctionaris van Auris kan u ondersteunen bijĀ  het indienen van een klacht of geschil bij de LKC. Ook kan ze u adviseren of verwijzen.
Het gesprek met de klachtenfunctionaris is gratis. Ook de hulp die zij biedt is gratis. Zij is onafhankelijk en onpartijdig.
T 06-55001127
M klachten@auris.nl