De klachtenfunctionaris van Auris

Lees voor

Marjan Bruins is de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van Auris. Zij kent Auris goed en kan met alle medewerkers en het bestuur contact leggen.

Bij een gesprek met de klachtenfunctionaris, Marjan Bruins, kunt u:

  • Uw verhaal kwijt/vertellen
  • Informatie krijgen wat uw mogelijkheden zijn om het probleem op te lossen
  • Geholpen worden om uw ontevredenheid op papier te zetten
  • Geholpen worden om een gesprek met de medewerker of het bestuur voor te bereiden

De klachtenfunctionaris kan tussen u en Auris in een gesprek bemiddelen.

Mediation is een goede oplossing als u geen vertrouwen (meer) heeft in andere oplossingen. De klachtenfunctionaris zal tijdens de gesprekken proberen om alles dat bij het conflict van belang is op tafel te krijgen.

Het gesprek met de klachtenfunctionaris is gratis. Ook de hulp die zij biedt is gratis. Zij is onafhankelijk en onpartijdig.
T 06-55001127
M klachten@auris.nl