Bemiddelen

Lees voor

Bemiddelen

Als u ontevreden bent of een onenigheid hebt gehad dan wilt u dat oplossen en daar een goed gesprek over kunnen voeren. Dat is niet altijd gemakkelijk. De klachtenfunctionaris kan daarbij helpen.

  • Met u en de medewerker praten om te zoeken naar de mogelijkheid voor een gezamenlijke oplossing
  • Het gesprek tussen u en de medewerker begeleiden om ervoor te zorgen dat u beiden het vertrouwen hebt in het gesprek of het weer terugkrijgt
  • Met u en/of met de medewerker het gesprek voorbereiden, zodat u tijdens het gesprek goed uit uw woorden kunt komen

Een bijzondere vorm van bemiddeling is mediation. Auris biedt mediation op uw verzoek aan, bijvoorbeeld als u geen vertrouwen (meer) hebt in andere oplossingen.

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris is gratis. Ook de hulp die zij biedt is gratis. Zij is onafhankelijk en onpartijdig.
T 06-55001127
M klachten@auris.nl