Doe een melding bij de onderwijsinspectie

Lees voor

De inspectie voor het onderwijs behandelt geen klachten. U kunt bij de onderwijsinspectie wel terecht voor informatie over klachtenregelingen in zijn algemeenheid.
De inspectie vindt uw melding wel van belang. Afhankelijk van de soort melding kan de inspectie het bestuur van Auris om toelichting vragen of het bestuur vragen om maatregelen te nemen. De inspectie kan dan de uitvoering van die maatregelen in de gaten houden.
U kunt terecht bij de vertrouwensinspecteur als u zich zorgen maakt over de veiligheid op school voor uw kind.
De klachtenfunctionaris van Auris kan u ondersteunen bij het contact met de inspectie van het onderwijs.