Indienen van een klacht bij het bestuur van Auris

Lees voor

Een klacht schrijft u in een brief of een e-mail naar het bestuur van Auris. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het indienen van een dergelijke (formele) klacht. Het bestuur gaat dan een onderzoek instellen en geeft aan u een reactie. Die reactie moet het bestuur binnen zes weken geven. Die termijn kan met vier weken verlengd worden. Alleen als u het ermee eens bent, kan het bestuur de termijn nogmaals verlengen. Bijvoorbeeld om meerdere gesprekken met u te kunnen voeren.
Als u het niet eens bent met de mening van het bestuur, dan kunt u een geschil indienen bij een externe commissie. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het opschrijven van uw mening. Zij kan u ook verwijzen naar een landelijke commissie.

Zie verder: Eisen aan een klacht

Het gesprek met de klachtenfunctionaris is gratis. Ook de hulp die zij biedt is gratis. Zij is onafhankelijk en onpartijdig.
T 06-55001127
M klachten@auris.nl

Adressen bestuur Auris:
Raad van Bestuur Koninklijke Auris Groep
Postbus 3192
3003 AD Rotterdam
E bestuurssecretariaat@auris.nl  of klachten@auris.nl
T 010-8889600 kies 3