Ons onderzoek

Auris Zorg, onderdeel van de Koninklijke Auris Groep, is begin 2019 door ZonMW erkend als expertisecentrum ZG (Zintuiglijk Gehandicapten). De officiële benoeming biedt Auris de mogelijkheid om nog meer praktijkgericht onderzoek te doen. Dit onderzoek is bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van verbeteringen en vernieuwingen in de praktijk.

Auris doet zelf of samen met anderen wetenschappelijk onderzoek. Er wordt onder meer samengewerkt met Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht Kentalis, NSDSK en Expertise Centrum Nederlands, Samenwerken betekent dat onderzoeken niet dubbel gedaan worden. Dat is een groot voordeel.

In het onderzoek dat Auris doet zijn vragen uit de praktijk belangrijk. Auris vindt dat wetenschappelijk onderzoek waardevol moet zijn voor de medewerkers van Auris. En dus ook voor de cliënten van Auris. 

De onderzoekers 


Contact: b.keij@auris.nl

Dr. Brigitta Keij, senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Taalkundige, gepromoveerd op de vroege fonologische ontwikkeling van jonge kinderen. Brigitta is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen Auris en inhoudsdeskundige op het gebied van fonologie, meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen.


Contact: i.duinmeijer@auris.nl

Dr. Iris Duinmeijer, senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Klinisch linguïst, gepromoveerd op een onderzoek naar grammaticale problemen bij kinderen en jongeren met Taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Iris is inhoudsdeskundige op het gebied van zorg en onderwijs voor kinderen met TOS.

Contact: l.vandenbulk@auris.nl

Liza van den Bulk is  junior-onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Liza is opgeleid tot orthopedagoog en inhoudsdeskundige op het gebied van lezen/taal. Zij heeft als student en als onderzoeksassistent onderzoekservaring opgedaan in verschillende projecten rondom lezen en taal.

Contact: b.hakvoort@auris.nl

Britt Hakvoort is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Britt is taalkundige, en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam bij Pedagogiek en Onderwijskunde op onderzoek naar risicofactoren voor dyslexie. Binnen Auris is Britt verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van onderwijsonderzoek met als doel kinderen met een TOS, en onderwijsprofessionals, te ondersteunen.

Contact: r.vandenbosch@auris.nl

Roxette van den Bosch is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Roxette is opgeleid tot orthopedagoog, ze heeft promotieonderzoek gedaan naar de interpretatie en het gebruik van leerlingendata door leerkrachten en ze hoopt binnenkort te promoveren. Binnen Auris houdt Roxette zich bezig met het opzetten van een onderwijs monitor en is ze betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijs aan kinderen met een TOS.

Contact: e.ottow@auris.nl

Esther Ottow MSc, onderzoeker binnen Auris Ondersteunende diensten. Logopedist en leerpsycholoog met interesse in o.a. woordenschat, fonologie en Hanen-strategieën. Esther is inhoudsdeskundige op het gebied van jonge kinderen met TOS, kennisdeling en ICT-toepassingen in de behandeling. 

Contact: a.scheffer@auris.nl 

Anouk Scheffer is promovenda bij Auris Ondersteunende Diensten en Universiteit Utrecht. Anouk is opgeleid tot taalkundige. Haar promotieonderzoek gaat over de mogelijke samenhang tussen de fonologische en grammaticale ontwikkeling van jonge kinderen met TOS.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback