Ons onderzoek

Auris doet zelf of samen met anderen wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk daarbij zijn vragen uit de praktijk. Auris vindt dat wetenschappelijk onderzoek waardevol moet zijn voor de medewerkers van Auris. En dus ook voor de cliënten van Auris. 

Samenwerken betekent dat onderzoeken niet dubbel gedaan worden. Dat is een groot voordeel. Er wordt onder meer samengewerkt met Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Rob Zwitserlood deed nog niet zo lang geleden wetenschappelijk onderzoek. Hij onderzocht de grammaticale ontwikkeling van kinderen met TOS.

Download hiernaast de folder voor meer informatie over Auris en wetenschappelijk onderzoek. Daarin staat ook een samenvatting van het onderzoek van Rob Zwitserlood.


Contact: b.keij@auris.nl

Dr. Brigitta Keij, senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Taalkundige, gepromoveerd op de vroege fonologische ontwikkeling van jonge kinderen. Brigitta is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen Auris en inhoudsdeskundige op het gebied van fonologie, meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen.

 
Contactc.fortgens@auris.nl 

Dr. Connie Fortgens, stafmedewerker bij Auris Ondersteunende Diensten en  van de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam.
Taalkundige, gepromoveerd op onderzoek naar de taalkeuze van dove leerlingen in een tweetalige onderwijssetting. Connie is inhoudsdeskundige op het gebied van de zorg en het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen en maakt deel uit van de landelijke expertisegroep Sprong Vooruit.


Contact: i.duinmeijer@auris.nl

Dr. Iris Duinmeijer, senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Klinisch linguïst, gepromoveerd op een onderzoek naar grammaticale problemen bij kinderen en jongeren met Taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Iris is inhoudsdeskundige op het gebied van zorg en onderwijs voor kinderen met TOS.

Contact: l.vandenbulk@auris.nl

Liza van den Bulk is  junior-onderzoeker bij Auris Ondersteunende Diensten. Liza is opgeleid tot orthopedagoog en inhoudsdeskundige op het gebied van lezen/taal. Zij heeft als student en als onderzoeksassistent onderzoekservaring opgedaan in verschillende projecten rondom lezen en taal.

Contact: b.hakvoort@auris.nl

Britt Hakvoort is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Britt is taalkundige, en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam bij Pedagogiek en Onderwijskunde op onderzoek naar risicofactoren voor dyslexie. Binnen Auris is Britt verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van onderwijsonderzoek met als doel kinderen met een TOS, en onderwijsprofessionals, te ondersteunen.

Contact: r.vandenbosch@auris.nl

Roxette van den Bosch is senior onderzoeker binnen Auris Ondersteunende Diensten. Roxette is opgeleid tot orthopedagoog, ze heeft promotieonderzoek gedaan naar de interpretatie en het gebruik van leerlingendata door leerkrachten en ze hoopt binnenkort te promoveren. Binnen Auris houdt Roxette zich bezig met het opzetten van een onderwijs monitor en is ze betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijs aan kinderen met een TOS.

Contact: e.ottow@auris.nl

Esther Ottow MSc, onderzoeker binnen Auris Ondersteunende diensten. Logopedist en leerpsycholoog met interesse in o.a. woordenschat, fonologie en Hanen-strategieën. Esther is inhoudsdeskundige op het gebied van jonge kinderen met TOS, kennisdeling en ICT-toepassingen in de behandeling. 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback