Project Taal in Zicht

Nog niet eerder in Nederland zijn kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) langdurig gevolgd in hun ontwikkeling. Project Taal in Zicht is het eerste longitudinale onderzoek onder Nederlandse kinderen met TOS. In dit project worden kinderen met (een vermoeden van) TOS twintig jaar gevolgd.

Lees voor

Er wordt gekeken naar hoe kinderen met (een vermoeden van) TOS zich ontwikkelen op het gebied van taal. Maar ook op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren, welbevinden, schoolse vaardigheden en later op de arbeidsmarkt.

Opzet onderzoek

Met Taal in Zicht geven we antwoord op de vraag waarom het ene kind met TOS zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie over het project.

Voor de praktijk

Door kinderen gedurende lange tijd te volgen, kunnen we factoren die samenhangen met de ontwikkeling in en om het kind detecteren. Ook kunnen we op termijn predictieve en protectieve factoren ontdekken.

Uiteindelijk hopen we met dit project zicht te krijgen op vroege voorspellers voor de latere ontwikkeling van het kind. Als bekend is dat er een relatie bestaat tussen bepaalde kindkenmerken en problemen op latere leeftijd, kunnen we daar tijdens de behandeling al meer op inspelen. Zo kunnen we kinderen met TOS een zo goed mogelijk perspectief bieden. Zowel tijdens de behandeling als daarna.

Daarnaast zullen de data uit het project van grote waarde zijn voor onderzoek naar de lange termijn effecten van interventies. En daarmee ook voor kosten-effectiviteitsonderzoek (een goede verhouding tussen het bereik van het doel en de kosten).

Resultaten

De eerste resultaten van het project Taal in Zicht zijn gepubliceerd! In dit project volgen we 600 kinderen met een (vermoeden van) TOS 20 jaar lang in hun ontwikkeling.
Met veel dank aan alle meewerkende kinderen en ouders & de professionals en onderzoekers van de verschillende instellingen. U kunt het artikel hier lezen

Meer weten?

Taal in Zicht is in oktober 2016 van start gegaan en wordt uitgevoerd door Auris, NSDSK, Kentalis, Pento en Adelante. Voor meer informatie over het project, gaat u naar de website van Taal in Zicht.